Aplikácia Creative Cloud Desktop a Adobe CC 2019 a novšie aplikácie ukladajú používateľské a licenčné informácie v macOS Keychain a Windows Credential Manager.

Tento článok obsahuje rôzne riešenia problémov, na ktoré narazí vaša aplikácia pri ukladaní alebo vyberaní používateľských a / alebo licenčných informácií v Keychain alebo Credential Manager.

Problém s vyberaním alebo ukladaním licenčných informácií

Adobe aplikácie potrebujú ukladať a vyberať licenčné informácie na vašom počítači Občas, aplikácia nemôže uložiť alebo vybrať tieto informácie kvôli problémom v úložisku licencie na vašom počítači.
Na vyriešenie tohto problému vykonajte nižšie popísané kroky

 1. Choďte na Applications > Utilities > Keychain Access.

 2. V hornom ľavom rohu, pod Keychains, kliknite na login.

  Keychain zoznam
 3. Ak je keychain zablokovaný, kliknite na ikonu na jeho odblokovanie.

  Ak je keychain odblokovaný, kliknite raz na ikonu na jeho zablokovanie a potom znova na jeho odblokovanie.

 4. Na výzvu zadajte svoje heslo na zablokovanie alebo odblokovanie kľúča.

  Výzva na zadanie hesla keychain
Ak vyššie uvedené kroky nevyriešia problém, odhláste a prihláste späť svoj počítač.

 1. Otvorte Services manager (stlačte klávesu Start a napíšte Services).

 2. V zozname Services, pravým tlačidlom myši kliknite na Credential Manager.

  Správca poverení
 3. Kliknite na Reštart.

Ak vyššie uvedené kroky nevyriešia problém, reštartujte svoj počítač.

Odstráňte certifikáty Adobe Intermediate CA a Adobe Content

Adobe aplikácie stiahnu na váš počítač certifikáty vydané Adobe. Tieto certifikáty sú povinné na spúšťanie Adobe aplikácií. Ak sú tieto certifikáty neplatné, musíte odstrániť Adobe certifikáty stiahnuté na váš počítač.
Na odstránenie tohto problému vykonajte nižšie popísané kroky

 1. Otvorte Windows Certificate Manager.

  Vo Windows Run dialog, napíšte certmgr.msc a stlačte Enter.

 2. V Certificate Manager, vyberte a odstráňte všetky certifikáty začínajúce na Adobe Intermediate CA a Adobe Content.

  Odstrániť certifikáty
 3. Reštartujte aplikáciu.

 1. Otvorte Keychain Access (Finder > Go > Utilities > KeyChain Access).

 2. Na ľavej table, kliknite na login pod Keychains a Certificates pod Category.

 3. Odstráňte všetky certifikáty začínajúce na Adobe Intermediate CA a Adobe Content.

  Odstrániť certifikáty
 4. Reštartujte aplikáciu.

Odstrániť certifikáty Adobe User a Adobe App

Adobe aplikácie stiahnu na váš počítač certifikáty vydané Adobe. Tieto certifikáty sú povinné na spúšťanie Adobe aplikácií. Ak sú tieto certifikáty neplatné, musíte odstrániť Adobe certifikáty stiahnuté na váš počítač.
Na odstránenie tohto problému vykonajte nižšie popísané kroky

 1. Otvorte Credential Manager (Vyberte tlačidlo Start a napíšte Credential Manager) a choďte na Windows Credentials.

 2. Odstráňte všetky certifikáty začínajúce na Adobe User a Adobe App.

  Odstrániť certifikáty
 3. Reštartujte aplikáciu.

 1. Otvorte Keychain Access (Finder > Go > Utilities > KeyChain Access).

 2. Na ľavej table, kliknite na login pod Keychains a Secure Notes pod Category.

 3. Odstráňte všetky certifikáty začínajúce na Adobe User a Adobe App.

  Odstrániť certifikáty
 4. Reštartujte aplikáciu.