Certifikáty Adobe licencií nainštalované v Keychain alebo Certificate Store sú uvedené ako nedôveryhodné

Popis problému

Adobe aplikácie vyžadujú podpísané profily aplikácií. Pri získavaní podpísaných profilov aplikácií, certifikáty požadované na potvrdenie podpisu sú nainštalované v Keychain na macOS a Certificate Store na Windows.

Adobe licencovanie používa normy v súlade s X.509, DER certifikáty pre licencovanie a oprávnenie. Adobe aplikácie používajú certifikáty úplne pre účel licencovania softvéru. Tieto sú súčasťou certifikačného reťazca, koreň ktorého je Sám sebou podpísaný. Sám sebou podpísaný certifikát je certifikát identity, ktorý je podpísaný tým istým subjektom, ktorý je certifikovaný.

Pri inštalovaní certifikátov, sa inštaluje iba časť certifikátov v certifikačnom reťazci. Koreňový certifikát nie je nainštalovaný a preto certifikáty v certifikačnom reťazci sú uvádzané v Keychain a Certificate Store s nasledujúcimi hláseniami:

  • Windows: Windows nemá dostatok informácií na overenie tohto certifikátu
  • macOS: Certifikát nie je dôveryhodný

Nie je dôvod obávať sa, pretože certifikáty sú používané Adobe Applications iba na licenčné účely. Odstránenie certifikátov nemá nepriaznivý účinok, pretože certifikáty sú reinštalované v Keychain alebo Certificate Store počas pravidelných iterácií na získanie podpísaných profilov aplikácií.

Riešenie

Sebou samým podpísaný koreňový certifikát je k dispozícii ako samostatný (nepovinný) inštalovateľný profil od Adobe. Starostlivý používateľ môže nainštalovať profil, ktorý požaduje súhlas s inštaláciou Sebou samým podpísaný koreňový certifikát pre celý systém a označí ho ako dôveryhodný. Keď už je sebou samým podpísaný koreňový certifikát nainštalovaný a označený ako dôveryhodný, tak pre nainštalované certifikáty sa už viac nebudú zobrazovať chybové hlásenia.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu