Ďakujeme za nákup produktu Adobe Creative Suite 5.5 Inštalácia je rýchla a jednoduchá. Ak ste zakúpili produkt CS5.5 s maloobchodnou licenciou a už nemáte k dispozícii inštalačné médiá, môžete z tejto stránky prevziať náhradné inštalačné súbory.

 

Pred prevzatím produktu CS5.5 si prečítajte tieto informácie

Prevzatie produktu CS5.5

CS5.5 Master Collection

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (6,1 GB)

Súbor 1 z 2 (5,1 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Východná Európa

Poľština

 

Súbor 1 z 1 (7,7 GB) Súbor 1 z 1 (14,2 GB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (5,7 GB) Súbor 1 z 2 (4,7 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Dánčina

Holandčina

Fínčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (10,8 GB)

Súbor 1 z 2 (9,4 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

CS5.5 Web Premium

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (4,6 GB)

Súbor 1 z 2 (4,0 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Východná Európa

Poľština

 

Súbor 1 z 1 (6,9 GB) Súbor 1 z 1 (8,3 GB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (4,2 GB)

Súbor 1 z 2 (3,7 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Dánčina

Holandčina

Fínčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (9,0 GB)

Súbor 1 z 2 (8,2 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

CS5.5 Production Premium

Jazyky
Mac OS X
Windows

Dánčina

Holandčina

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Fínčina

Japončina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika 

Švédčina

Súbor 1 z 1 (8,2 GB)

Súbor 1 z 2 (6,9 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Východná Európa 

Poľština

Súbor 1 z 1 (12,5 GB) Súbor 1 z 1 (15,0 GB)

CS5.5 Design Premium

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (4,2 GB)

Súbor 1 z 2 (3,6 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Východná Európa

Poľština

Súbor 1 z 1 (6,5 GB) Súbor 1 z 1 (8,0 GB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (3,8 GB)

Súbor 1 z 2 (3,2 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Dánčina

Holandčina

Fínčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (8,7 GB)

Súbor 1 z 2 (7,9 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

CS5.5 Design Standard

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (2,9 GB)

Súbor 1 z 2 (2,5 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (2,5 GB)

Súbor 1 z 2 (2,2 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Dánčina

Holandčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (7,7 GB)

Súbor 1 z 2 (7,1 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

After Effects CS5.5

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Japončina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Súbor 1 z 1 (1,4 GB)

Súbor 1 z 2 (1,1 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Adobe Audition CS5.5

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Japončina

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Súbor 1 z 1 (387 MB)
Súbor 1 z 1 (223 MB)

Dreamweaver CS5.5

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (514 MB)
Súbor 1 z 1 (390 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (520 MB)
Súbor 1 z 1 (396 MB)

Holandčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (534 MB)   Súbor 1 z 1 (409 MB)  

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (525 MB) Súbor 1 z 1 (402 MB)

Kórejčina

Nie je k dispozícii Súbor 1 z 1 (406 MB)

Fireworks CS5.5

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (833 MB)
Súbor 1 z 1 (498 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (832 MB)
Súbor 1 z 1 (497 MB)

Dánčina

Holandčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (843 MB) Súbor 1 z 1 (502 MB)

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (837 MB) Súbor 1 z 1 (499 MB)

Kórejčina

Nie je k dispozícii Súbor 1 z 1 (499 MB)

Flash Catalyst CS5.5

Jazyky
Mac OS X
Windows  

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Japončina

Kórejčina

Portugalčina – Brazília

Súbor 1 z 1 (694 MB) Súbor 1 z 1 (637 MB)

Flash Professional CS5.5

Jazyky
Mac OS X
Windows  

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (1,3 GB)
Súbor 1 z 1 (934 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (1,3 GB)
Súbor 1 z 1 (934 MB)

Dánčina

Holandčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (1,9 GB) Súbor 1 z 1 (1,4 GB)

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (1,6 GB) Súbor 1 z 1 (1,2 GB)

Kórejčina

Nie je k dispozícii Súbor 1 z 1 (1,1 GB)  

Illustrator CS5.5

Jazyky
Mac OS X
Windows  

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (1,7 GB)

Súbor 1 z 2 (1,3 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (1,3 GB)

Súbor 1 z 2 (981 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Dánčina

Holandčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (4,7 GB)

Súbor 1 z 2 (4,3 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (3,1 GB)

Súbor 1 z 2 (2,7 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Kórejčina

Súbor 1 z 1 (2,1 GB)

Súbor 1 z 2 (1,7 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

InCopy CS5.5

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (918 MB)

Súbor 1 z 2 (604 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (911 MB)

Súbor 1 z 2 (605 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Dánčina

Holandčina

Fínčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (1 GB)

Súbor 1 z 2 (660 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (950 MB)

Súbor 1 z 2 (660 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Kórejčina

Súbor 1 z 1 (931 MB)

Súbor 1 z 2 (624 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

InDesign CS5.5

Jazyky
Mac OS X
Windows  

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (1,2 GB)

Súbor 1 z 2 (811 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (1,2 GB)

Súbor 1 z 2 (812 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Dánčina

Holandčina

Fínčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Nórčina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (1,4 GB)

Súbor 1 z 2 (974 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (1,3 GB)

Súbor 1 z 2 (974 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Kórejčina

Súbor 1 z 1 (1,2 GB)

Súbor 1 z 2 (857 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

InDesign Server CS5.5

Jazyky
Mac OS X
Windows  

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

 

Súbor 1 z 1 (540 MB)

Súbor 1 z 2 (655 MB)

Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Photoshop CS5.5, Photoshop CS5.5 Extended

Jazyky
Mac OS X
Windows  

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (1,1 GB)

Súbor 1 z 2 (960 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (1,1 GB)

Súbor 1 z 2 (961 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Kórejčina

Súbor 1 z 1 (1,1 GB)

Súbor 1 z 2 (966 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Dánčina

Holandčina

Fínčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Nórčina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (1,4 GB) 

Súbor 1 z 2 (984 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (1,3 GB) 

Súbor 1 z 2 (980 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

Adobe Premiere Pro CS5.5

Jazyky
Mac OS X
Windows  

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Japončina

Kórejčina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Súbor 1 z 1 (1,7 GB)

Súbor 1 z 2 (1,2 GB)
Súbor 2 z 2 (1,2 MB)

 

Náhrada iných produktov

Creative Suite

CS6 | CS5 | CS4 | CS3

Acrobat

XI, X | 9, 8

Photoshop Elements

11, 10 | 9, 8, 7

Premiere Elements

11, 10 | 9

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online