Ďakujeme za zakúpenie produktu Adobe Creative Suite 5. Inštalácia je rýchla a jednoduchá. Ak ste zakúpili produkt CS5 s maloobchodnou licenciou a už nemáte k dispozícii inštalačné médiá, môžete z tejto stránky prevziať náhradné inštalačné súbory.

 

Prečítajte si pred prevzatím produktu CS5

Prevzatie produktu CS5

CS5 Master Collection

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (5.6 GB)

Súbor 1 z 2 (4.5 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (5.2 GB)

Súbor 1 z 2 (4.1 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Súbor 1 z 1 (9.5 GB)  

Súbor 1 z 2 (7.8 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

CS5 Production Premium

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Japončina

Súbor 1 z 1 (8.6 GB)

Súbor 1 z 2 (7.2 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

CS5 Web Premium

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (3.8 GB)

Súbor 1 z 2 (3.1 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (3.4 GB)

Súbor 1 z 2 (2.8 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Súbor 1 z 1 (7,3 GB) 

Súbor 1 z 2 (6.3 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

CS5 Design Premium

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (3.5 GB)

Súbor 1 z 2 (2.8 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (3.1 GB)

Súbor 1 z 2 (2.5 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Súbor 1 z 1 (7.2 GB)

Súbor 1 z 2 (6.2 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

CS5 Design Standard

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (2.4 GB)

Súbor 1 z 2 (2.0 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (2.0 GB)

Súbor 1 z 2 (1.7 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Súbor 1 z 1 (6.3 GB)

Súbor 1 z 2 (5.6 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

After Effects CS5

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Japončina

Súbor 1 z 1 (1.4 GB)

Súbor 1 z 2 (988 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Súbor 1 z 1 (1.4 GB)

Súbor 1 z 2 (988 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Kórejčina

Nie je k dispozícii

Súbor 1 z 2 (988 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Contribute CS5

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (464 MB)
Súbor 1 z 1 (306 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (464 MB)
Súbor 1 z 1 (313 MB)

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

 

Súbor 1 z 1 (485 MB)
Súbor 1 z 1 (409 MB)  

Dreamweaver CS5

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (585 MB)
Súbor 1 z 1 (390 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (615 MB)
Súbor 1 z 1 (340 MB)

Holandčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1  (821 MB)
Súbor 1 z 1  (459 MB)

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (729 MB)
Súbor 1 z 1 (411 MB)

Kórejčina

Nie je k dispozícii Súbor 1 z 1 (405 MB)

Fireworks CS5

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (833 MB)
Súbor 1 z 1 (498 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (832 MB)
Súbor 1 z 1 (497 MB)

Holandčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1  (843 MB)
Súbor 1 z 1  (502 MB) 

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (837 MB)

Súbor 1 z 1 (499 MB)

Kórejčina

Nie je k dispozícii

Súbor 1 z 1 (499 MB)

Flash Professional CS5

Jazyky
Mac OS X
Windows  

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (1.6 GB)

Súbor 1 z 2 (857 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (1.6 GB)

Súbor 1 z 2 (858 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Holandčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (2.2 GB)

Súbor 1 z 2 (1.3 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (2.0 GB)

Súbor 1 z 2 (1.1 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Kórejčina

Nie je k dispozícii

Súbor 1 z 2 (1.0 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Flash Catalyst CS5

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Japončina

Kórejčina

Portugalčina – Brazília

Súbor 1 z 1 (755 MB)

Súbor 1 z 1 (508 MB)

Illustrator CS5

Jazyky
Mac OS X
Windows  

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (1.7 GB)

Súbor 1 z 2 (1.3 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (1.4 GB)

Súbor 1 z 2 (970 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Dánčina

Holandčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (4.8 GB)

Súbor 1 z 2 (4.3 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (3.2 GB)

Súbor 1 z 2 (2.8 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Kórejčina

Nie je k dispozícii

Súbor 1 z 2 (1.7 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

InCopy CS5

Jazyky
Mac OS X
Windows  

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 z 1 (882 MB)

Súbor 1 z 2 (558 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Japončina

Súbor 1 z 1 (876 MB)

Súbor 1 z 2 (562 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Dánčina

Holandčina

Fínčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Nórčina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (987 MB)

Súbor 1 z 2 (640 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (925 MB)

Súbor 1 z 2 (607 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Kórejčina

Súbor 1 z 1 (900 MB)

Súbor 1 z 2 (587 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

InDesign CS5

Jazyky
Mac OS X
Windows  

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 zo 1 (1.1 GB)

Súbor 1 z 2 (716 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Japončina

Súbor 1 zo 1 (1.1 GB)

Súbor 1 z 2 (719 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Dánčina

Holandčina

Fínčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Nórčina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (1.4 GB)

Súbor 1 z 2 (925 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (1.2 GB)

Súbor 1 z 2 (839 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Kórejčina

Súbor 1 zo 1 (1.1 GB)

Súbor 1 z 2 (787 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Photoshop CS5, Photoshop CS5 Extended

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 zo 1 (1.1 GB)

Súbor 1 z 2 (979 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Japončina

Súbor 1 zo 1 (1.1 GB)

Súbor 1 z 2 (980 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Dánčina

Holandčina

Fínčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Nórčina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (1.5 GB)

Súbor 1 z 2 (1.0 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (1.3 GB)

Súbor 2 zo 1 (1.0 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

 

Kórejčina

Súbor 1 z 1 (1.2 GB)

Súbor 1 z 2 (983 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

PhotoshopGame CS5

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Súbor 1 zo 1 (1.1 GB)

Súbor 1 z 1 (960 MB)

Japončina

Súbor 1 zo 1 (1.1 GB)
Súbor 1 z 1 (961 MB)

Dánčina

Holandčina

Fínčina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Nórčina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Švédčina

Súbor 1 z 1 (1.4 GB)

Súbor 1 z 1 (984 MB)

Čeština

Poľština

Ruština

Súbor 1 z 1 (1.3 GB)
Súbor 1 z 1 (980 MB)

Kórejčina

Súbor 1 zo 1 (1.1 GB)
Súbor 1 z 1 (966 MB)

Adobe Premiere Pro CS5

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Japončina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Kórejčina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Súbor 1 z 1 (1.9 GB)

Súbor 1 z 2 (1.4 GB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

Soundbooth CS5

Jazyky
Mac OS X
Windows

Angličtina – medzinárodná

Angličtina – univerzálna

Japončina

Francúzština

Francúzština – Kanada

Nemčina

Taliančina

Kórejčina

Portugalčina – Brazília

Španielčina

Španielčina – Latinská Amerika

Španielčina – Severná Amerika

Súbor 1 z 1 (682 MB)

Súbor 1 z 2 (472 MB)

Súbor 2 z 2 (1.2 MB)

 

Náhrada iných produktov

Creative Suite

CS6 | CS5.5 | CS4 | CS3

Acrobat

XI, X | 9, 8

Photoshop Elements

11, 10 | 9, 8, 7

Premiere Elements

11, 10 | 9

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online