Vyhľadajte sériové číslo na aktiváciu, preinštalovanie alebo inováciu produktu.

Aplikácia Creative Cloud požaduje sériové číslo

Aplikácie Creative Cloud nevyžadujú sériové čísla. Riešenie problémov v prípade, že aplikácie Creative Cloud požadujú sériové číslo.

Produkt ste zakúpili alebo zaregistrovali na stránke Adobe.com

  Prihláste sa na stránke account.adobe.com/orders.

Prihláste sa do svojho účtu Adobe

  Na obrazovke História objednávok kliknite na číslo objednávky v stĺpci ČÍSLO OBJEDNÁVKY.

Vyberte číslo objednávky

  Vyberte možnosť Súbory na prevzatie a sériové čísla

Zvoľte možnosť Súbory na prevzatie a sériové čísla pre aplikáciu, ktorú chcete prevziať.

  Poznačte si sériové číslo svojej aplikácie.

Sériové čísla

Ak ste vydanie produktu pre študentov alebo učiteľov zakúpili v obchode

Ak ste produkt zakúpili v obchode, je možné, že ste dostali kód na uplatnenie. Kód na uplatnenie použite na získanie sériového čísla. 

Ako ste produkt zakúpili?

Kde sa nachádza kód alebo sériové číslo?

V obchode alebo od online predajcu 

Pozrite si nižšie uvedenú časť: Ak ste produkt zakúpili v obchode alebo od online predajcu.

Ako vydanie produktu pre študentov alebo učiteľov

Pozri Sériové čísla, kódy na uplatnenie a kódy produktu | Vydania pre študentov a učiteľov.

V rámci hromadnej licencie 

Svoje sériové číslo si nájdete na webovej lokalite licencií spoločnosti Adobe.

Ak ste produkt zakúpili v obchode alebo od online predajcu

Aký druh máte?   Ako získať kód alebo sériové číslo?

E-mail od obchodu alebo online predajcu


Niektoré obchody vám pošlú kód na uplatnenie alebo sériové číslo prostredníctvom e-mailu:

Balenie produktu


V závislosti od produktu a miesta jeho zakúpenia môžete mať sériové číslo alebo kód na uplatnenie.

Kód na uplatnenie (použite ho na získanie sériového čísla)

Kód na uplatnenie nájdete vo vloženej kartičke vnútri balenia. Kód na uplatnenie sa skladá z 24 alfanumerických znakov. Podrobné pokyny nájdete v časti Pomocník s kódom na uplatnenie.

Sériové číslo

Svoje sériové číslo nájdete na puzdre disku alebo vnútri balenia. Sériové číslo predstavuje 24-číselný kód.

Poznámka: Sériové číslo produktov Elements sa nachádza na puzdre Windows DVD.

Predplatená karta

Predplatená karta obsahuje kód, ktorý použijete na získanie sériového čísla a prevzatie produktu. Tento kód nájdete pod stieracou fóliou na zadnej strane karty.

Podrobné pokyny nájdete v časti Pomocník s kódom na uplatnenie.

Neplatné alebo zrušené sériové číslo

Sériové čísla, ktoré sme nevydali alebo ktoré sú podvodné, blokujeme. Ďalšie informácie o neplatných alebo zrušených sériových číslach