Rýchlo vyhľadajte svoje produktové sériové číslo, aby ste mohli vykonať preinštalovanie alebo inováciu.

Aplikácie Creative Cloud nevyžadujú sériové čísla. Ak budete vyzvaní na zadanie sériového čísla pri spustení aplikácie Creative Cloud, ide o chybu. Ak potrebujete pri riešení tohto problému pomoc, prejdite do časti Riešenie problémov – aplikácie Creative Cloud požadujú sériové číslo.

Ak ste si produkt stiahli z Adobe.com alebo ste si ho tam zaregistrovali, nájdenie sériového čísla je jednoduché. Spoločnosť Adobe ho pre vás eviduje.

Na zobrazenie registrovaných produktov a ich sériových čísel postupujte nasledovne:

 1. Vstúpte na svoj účet Adobe ID a prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla.

  Adobe ID je jedinečná emailová adresa, ktorú ste použili najprv pri spustení svojho členstva, zakúpení aplikácie alebo služby Adobe. Ak ste účet sociálnej siete (Facebook alebo Google) použili na vytvorenie svojho účtu Adobe ID, Adobe ID sa bude zhodovať s e-mailovou adresou prepojenou s účtom sociálnej siete. Bližšie informácie nájdete v časti Správa vášho účtu Adobe ID.

 2. V navigačnej lište vo vrchnej časti stránky pre Správu účtu, kliknite na Plány a produkty.

 3. V časti histórie objednávok zvoľte možnosť Zobraziť objednávky.

  Zobrazenie objednávok
 4. V časti histórie objednávok zvoľte požadované číslo objednávky. 

  Výber čísla objednávky
 5. Na obrazovke čísla objednávky zvoľte buď možnosť Zobraziť všetky dokumenty alebo Preberanie a sériové čísla

  Obrazovka čísla objednávky
 6. Svoje sériové číslo nájdete v zozname sťahovania. 

  Vyhľadanie sériového čísla

Ak máte balenie produktu alebo kompenzačný kód od koncového predajcu, zaškrtnite to v nasledujúcej tabuľke a nájdite svoje sériové číslo.

Ako ste produkt zakúpili?

Kde sa nachádza kód alebo sériové číslo?

Predplatená karta, balenie produktu alebo od produkt predajcu

Prečítajte si nižšie uvedenú kapitolu: Predplatená karta, balenie produktu alebo od produkt predajcu.

Ako vydanie produktu pre študentov alebo učiteľov

Pozri Sériové čísla, kódy na uplatnenie a kódy produktu | Vydania pre študentov a učiteľov.

V rámci hromadnej licencie 

Svoje sériové číslo si nájdete na webovej lokalite licencií spoločnosti Adobe.

Ako súčasť balíka Creative Suite 6 (produkty CS6)

Nevyžaduje sa žiadne sériové číslo pre inštaláciu alebo spustenie aplikácie Creative Suite 6. Namiesto toho prejdite na stránku účtov Adobe a prihláste sa pomocou svojho Adobe ID a hesla.

Ak máte kód na uplatnenie, prejdite na Uplatniť svoj nákup. Prihláste sa pomocou svojho identifikátora Adobe ID a hesla, zadajte kód na uplatnenie a podľa pokynov na obrazovke nainštalujte produkt.

Ak inštalujete z diskov, po výzve inštalátora zadajte identifikátor Adobe ID. (Ak ste inštaláciu spustili pred uplatnením kódu, zrušte ju, uplatnite kód a potom inštaláciu spustite znova.)

ColdFusion Server, Flash Communication Server alebo JRun

Prečítajte si nižšie uvedenú kapitolu: ColdFusion Server, Flash Communication Server alebo JRun.

Predplatená karta, balenie produktu alebo od produkt predajcu

Ak ste si zakúpili svoj produkt pomocou predplatenej karty, máte krabicové balenie produktu, alebo ste si ho zakúpili od predajcu, tu nájdete informácie o spôsobe nájdenia sériového čísla.

Čo máte?   Kde sa nachádza kód alebo sériové číslo?
Predplatená karta

Kód na uplatnenie ponuky sa nachádza pod stieracou fóliou na zadnej strane karty.

Pre podrobné pokyny si prečítajte Pomocník pre kód na uplatnenie.

Balenie produktu

Sériové číslo

Svoje sériové číslo nájdete na puzdre disku alebo vnútri balenia. Sériové číslo predstavuje 24-číselný kód.

Poznámka: Pri produktoch Elements sa sériové číslo nachádza na obale DVD disku Windows.

Kód na uplatnenie

Svoj kód na uplatnenie nájdete vo vloženej kartičke vnútri balenia. Kód na uplatnenie predstavuje 22-znakový alfanumerický kód.

Pre podrobné pokyny si prečítajte Pomocník pre kód na uplatnenie.

E-mail od predajcu

Kód na uplatnenie ponuky alebo sériové číslo sa nachádza v e-maile.

Ak ste dostali kód na uplatnenie, prečítajte si časť  Pomocník pre kód na uplatnenie.

Ak sa vám pri pokuse o inštaláciu aplikácie Adobe Creative Suite alebo Adobe Acrobat zobrazuje hlásenie, v ktorom sa uvádza, že používané sériové číslo bolo zrušené alebo je neplatné, znamená to, že spoločnosť Adobe zadávané sériové číslo zablokovala. Spoločnosť Adobe blokuje sériové čísla, pri ktorých sa zistilo, že nepochádzajú od Adobe, prípadne je o nich známe, že ich neoprávnene využívajú neautorizovaní predajcovia pri vytváraní falošných verzií softvéru. To, že sme sériové číslo zablokovali však, bohužiaľ, zistíte až pri opätovnej aktivácii alebo preinštalovaní softvéru Adobe.

Ďalšie informácie a spôsoby vyriešenia tohto problému nájdete na tejto stránke.