Ak chcete riešiť problémy týkajúce sa licencovania v aplikácii Creative Cloud 2019, prečítajte si tento dokument.

Čísla chýb a popisy

Na zobrazenie detailov si vyberte číslo chyby

Chyby siete

Chyba Opis Ako riešiť chyby
102

Aplikácia sa nepripojila na Adobe servery na overenie vašich licenčných informácií.

 • Skontrolujte konektivitu svojej siete.
 • Alebo ak ste podnikový používateľ, kontaktujte svojho IT administrátora, aby skontroloval veci ako firewall, DNS server alebo presmerovanie hostiteľského súboru.
106 Aplikácia sa pokúsila pripojiť na Adobe servery, ale vypršal čas.
  Stav vášho predplatného nie je možné overiť Ak ste v režime offline, zastavte synchronizáciu času svojho systému s internetovým časom.

Chyba certifikátu alebo poverenia

Chyba

Opis Ako riešiť chyby
201

Aplikácia nestiahla váš profil alebo licenčné údaje.

 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo sa, odhláste a znova prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo sa, odhláste a znova prihláste späť do aplikácie pod iným účtom.
202 Aby Adobe aplikácie bežali, musíte na svoj počítač stiahnuť certifikáty vydané Adobe. Táto chyba sa objaví, keď tieto certifikáty chýbajú, alebo sú neplatné.
Odstráňte certifikáty spúšťané s Adobe Intermediate CA and Adobe Content:
203 Aplikácia nemôže prečítať informácie o používateľovi a licencii, ktoré dostala z Adobe serverov.
 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo sa, odhláste a znova prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo sa odhláste a znova prihláste späť do aplikácie pod iným účtom.
 • Alebo odstráňte certifikáty spúšťané s Adobe Intermediate CA and Adobe Content. Ak používate macOS počítač, použite Keychain Access. Ak používate Windows počítač, použite Certificate Manager.
204 Aplikácia nemôže získať platnú odpoveď od Adobe serverov.
 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo sa, odhláste a znova prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo sa odhláste a znova prihláste späť do aplikácie pod iným účtom.
205 Aplikácia nedokáže uložiť informácie o vašom profile a licenčné informácie do zabezpečeného úložiska (keychain v macOS a Credential manager vo Windows) na vašom počítači.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

206 Aplikácia má problém s prečítaním autentifikačných informácií z Keychain Access (pre macOS) alebo Credential Manager (pre Windows).

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

207

Aplikácia nemôže prečítať informácie o používateľovi a licencii na vašom počítači.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

208 Informácie o používateľovi a licencii na vašom počítači sú poškodené.
209 Aplikácia nemôže odstrániť informácie o používateľovi a licencii na vašom počítači.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

Chyba Opis Ako riešiť chyby
210 Aplikácia nemôže uložiť alebo vytiahnuť používateľské alebo licenčné údaje do Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

211 Používateľské alebo licenčné údaje, uložené v Keychain Access alebo Credential Manager sa zdajú byť neplatné.
Odstráňte certifikáty spúšťané s Adobe User a Adobe App:
212 Používateľské alebo licenčné údaje, uložené v Keychain Access alebo Credential Manager sa zdajú byť neplatné.
 • Ak používate virtuálny desktop, skontrolujte nastavenie svojho VDI prostredia.
 • Alebo:

Odstráňte certifikáty spúšťané s Adobe User a Adobe App:

 213 Používateľské alebo licenčné údaje, uložené v Keychain Access alebo Credential Manager sa zdajú byť neplatné.
 • Ak používate virtuálny desktop, skontrolujte nastavenie svojho VDI prostredia.
 • Alebo:

Odstráňte certifikáty spúšťané s Adobe User a Adobe App:

214

Aplikácia sa nemôže pripojiť na Adobe servery a overiť používateľa.

ALEBO

Aplikácia beží dlhú dobu.

 • Odhláste sa a prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo sa prihláste pod iným účtom.
 • Alebo:

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

215 Aplikácia nemôže uložiť vaše licenčné informácie na váš počítač.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

216 Na vašom počítači je nainštalovaný neplatný balík aplikácie.
 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo aplikáciu odinštalujte a znova nainštalujte.
217 Existuje problém s pripojením na Adobe servery.
 • Reštartujte aplikáciu.
219 Aplikácia nemôže uložiť údaje do Keychain alebo Credential Manager.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

Chyba Opis Ako riešiť chyby
220

Aplikácia beží na vašom počítači dlhú dobu a relácia aplikácie vypršala.

Alebo

Odhlásili ste sa z tohto počítača diaľkovo z aktivačného dialógového okna.

 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo počkajte 5 - 10 minút na nabehnutie aplikácie.
221 Existuje nesúlad používateľa na tomto počítači.
 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo ak používate virtuálny desktop, skontrolujte nastavenie svojho VDI prostredia.
222 Zdá sa, že je chyba na Adobe serveroch.
 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo preinštalujte aplikáciu.
223 Zdá sa, že je chyba na Adobe serveroch.
 • Reštartujte aplikáciu.
224
Povolenia Keychain alebo Credential Manager sú neplatné.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

225  Povolenia Keychain alebo Credential Manager sú neplatné.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

226 Povolenia Keychain alebo Credential Manager sú neplatné.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

227

Aplikácia nemôže uložiť, prečítať alebo odstrániť používateľské alebo licenčné údaje z Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

229 Aplikácia narazila na chybu pri pokuse o zachytenie údajov týkajúcich sa vášho účtu
 • Odhláste sa a prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo sa prihláste pomocou desktop aplikácie Creative Cloud.
 • Alebo sa prihláste pod iným účtom.
Chyba Opis Ako riešiť chyby
230  Aplikácia sa nemôže pripojiť na Adobe servery.
 • Odhláste sa a prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo sa prihláste pod iným účtom.
 • Alebo reštartujte svoj počítač.
232 Aplikácia sa nemôže pripojiť na Adobe Account Management servery.
233 Aplikácia sa nemôže pripojiť na Adobe servery.
 • Odhláste sa a prihláste späť do aplikácie.
 • Prihláste sa pod iným účtom.
236 Aplikácia nemôže pochopiť odpoveď od servera.
237 Údaje aplikácie na počítači sú poškodené.
238 Aplikácia nemôže uložiť, prečítať alebo odstrániť používateľské alebo licenčné údaje z Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

239 Aplikácia nemôže uložiť, prečítať alebo odstrániť používateľské alebo licenčné údaje z Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

Chyba Opis Ako riešiť chyby
240   Aplikácia nemôže uložiť používateľské alebo licenčné údaje do Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

241 Aplikácia nemôže odstrániť používateľské alebo licenčné údaje z Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

243 Bol problém s uložením údajov na váš počítač.
 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo reštartujte svoj počítač.
244 Bol problém s uložením údajov na váš počítač.
 • Odhláste sa a prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo preinštalujte aplikáciu.
 • Alebo reštartujte svoj počítač.
245  Adobe certifikáty na počítači sú poškodené.

Odstráňte certifikáty spúšťané s Adobe Intermediate CA and Adobe Content:

246 Aplikácia nemôže uložiť, prečítať alebo odstrániť používateľské alebo licenčné údaje z Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

247 Objavuje sa, keď je neplatný stiahnutý inštalátor.
 • Preinštalujte aplikáciu.
248 Aplikácia nemôže uložiť, prečítať alebo odstrániť používateľské alebo licenčné údaje z Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používatemacOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

Chyba Opis Ako riešiť chyby
251 Aplikácia zistila problém so systémovým časom počítača.
 • Skontrolujte či systémový čas na vašom počítači zobrazuje správny čas a má nastavené správne časové pásmo. Viac nájdete v tomto dokumente.
 • Alebo sa pripojte k Internetu a spustite aplikáciu.

Chyby identity

Chyba Opis

Ako riešiť chyby

301

Boli ste odhlásení z aplikácie a zobrazuje sa prihlasovacia obrazovka.
 • Prihláste sa do aplikácie.
302

Zdá sa, že je problém s konfiguráciou Adobe serverov.

303 Zdá sa, že je problém s konfiguráciou Adobe serverov.
304

Zdá sa, že je problém s konfiguráciou Adobe serverov.

306

Objavuje sa kvôli problému s konfiguráciou servera.

307 Zdá sa, že je problém s konfiguráciou Adobe serverov.
308

Od Adobe serverov bola prijatá chyba.

Chyba Opis

Ako riešiť chyby

312 Objavuje sa, keď Verification Status e-mailu nevyhovuje požadovanej politike. 
 • Choďte na adobe.com, prihláste sa, a potom choďte do Spravovať účet.
 • Alebo sa odhláste a prihláste späť do adobe.com.
313 Existuje problém s vašim používateľským účtom.
 • Choďte na adobe.com, prihláste sa, a potom choďte do Spravovať účet.
314 Objavuje sa, keď váš IT administrátor označil váš účet. Môže to byť kvôli tomu, že publikovaný obsah bol čitateľmi nahlásený ako nevhodný.
315               

Existuje problém s predplatným.

Napríklad chyba platby.

 • Choďte na adobe.com, prihláste sa, a potom choďte do Spravovať účet.
316 Služba je nedostupná s predplatnými prilinkovanými k účtu.
 • Choďte na adobe.com, prihláste sa, a potom choďte do Spravovať účet.
318 Vaše heslo bolo zmenené.
319 Je potrebné aktualizovať e-mailovú adresu vo vašom účte.
 • Choďte na adobe.com, prihláste sa, a potom choďte do Spravovať účet.
Chyba Opis Ako riešiť chyby
320 Čaká sa na overenie vášho veku. 
 • Choďte na adobe.com, prihláste sa, a potom choďte do Spravovať účet.
321           Existuje chyba konfigurácie Adobe serverov.
322 Aplikácia sa nemôže pripojiť na Adobe servery.

Chyby pri spustení serveru

Chyba Opis Ako riešiť chyby
1010 Existuje chyba konfigurácie serverov Adobe.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online