Chyby pri spracovaní licencií | Creative Cloud 2019 a novšie verzie

Ak chcete riešiť problémy týkajúce sa licencovania v aplikácii Creative Cloud 2019 a neskorších verziách, prečítajte si tento dokument.

Čísla chýb a popisy

Na zobrazenie detailov si vyberte číslo chyby

Chyby siete

Chyba (alebo referenčný kód)

Opis

Ako riešiť chyby

102

Aplikácia sa nepripojila na Adobe servery na overenie vašich licenčných informácií.

 • Skontrolujte konektivitu svojej siete.
 • Alebo ak ste podnikový používateľ, kontaktujte svojho IT administrátora, aby skontroloval veci ako firewall, DNS server alebo presmerovanie hostiteľského súboru.

106

Aplikácia sa pokúsila pripojiť na Adobe servery, ale vypršal čas.

 

Stav vášho predplatného nie je možné overiť.

Ak ste v režime offline, zastavte synchronizáciu času svojho systému s internetovým časom.

 

Pre používateľov programu Acrobat v systéme Windows

 • Ak ste dostali toto chybové hlásenie pre Acrobat v systéme Windows, najmä ak je v počítači nainštalovaný a aktivovaný antivírusový program Trend Micro verzie 15.0 alebo staršej, zistite, ako ho opraviť.
 • Inak povoľte službu TLS 1.2 v systéme Windows.
 • Inak najprv odinštalujte Acrobat DC a potom vykonajte novú inštaláciu.

Chyba certifikátu alebo poverenia

Chyba

Opis

Ako riešiť chyby

201

Aplikácia nestiahla váš profil alebo licenčné údaje.

 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo sa odhláste a znova prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo sa odhláste a znova prihláste späť do aplikácie pod iným účtom.

202

Aby Adobe aplikácie bežali, musíte na svoj počítač stiahnuť certifikáty vydané Adobe. Táto chyba sa objaví, keď tieto certifikáty chýbajú, alebo sú neplatné.

Odstráňte certifikáty spúšťané s Adobe Intermediate CA and Adobe Content:

203

Aplikácia nemôže prečítať informácie o používateľovi a licencii, ktoré dostala z Adobe serverov.

 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo sa odhláste a znova prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo sa odhláste a znova prihláste späť do aplikácie pod iným účtom.
 • Alebo odstráňte certifikáty spúšťané s Adobe Intermediate CA and Adobe Content. Ak používate macOS počítač, použite Keychain Access. Ak používate Windows počítač, použite Certificate Manager.

204

Aplikácia nemôže získať platnú odpoveď od Adobe serverov.

 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo sa odhláste a znova prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo sa odhláste a znova prihláste späť do aplikácie pod iným účtom.

205

Aplikácia nedokáže uložiť informácie o vašom profile a licenčné informácie do zabezpečeného úložiska (keychain v macOS a Credential manager vo Windows) na vašom počítači.

Zistite, ako opraviť chybu pri licencovaní 205 pre aplikácie Creative Cloud, verziu 2019 a novšie.

206

Aplikácia má problém s prečítaním autentifikačných informácií z Keychain Access (pre macOS) alebo Credential Manager (pre Windows).

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

207

Aplikácia nemôže prečítať informácie o používateľovi a licencii na vašom počítači.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

208

Informácie o používateľovi a licencii na vašom počítači sú poškodené.

209

Aplikácia nemôže odstrániť informácie o používateľovi a licencii na vašom počítači.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

Chyba

Opis

Ako riešiť chyby

210

Aplikácia nemôže uložiť alebo vytiahnuť používateľské alebo licenčné údaje do Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

211

Používateľské alebo licenčné údaje uložené v Keychain Access alebo Credential Manager sa zdajú byť neplatné.

Odstráňte certifikáty spúšťané s Adobe User a Adobe App:

212

Používateľské alebo licenčné údaje uložené v Keychain Access alebo Credential Manager sa zdajú byť neplatné.

 • Ak používate virtuálny desktop, skontrolujte nastavenie svojho VDI prostredia.
 • Alebo:

Odstráňte certifikáty spúšťané s Adobe User a Adobe App:

 213

Používateľské alebo licenčné údaje uložené v Keychain Access alebo Credential Manager sa zdajú byť neplatné.

Ak ste pri pokuse o otvorenie aplikácie narazili na túto chybu, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu počítačovej aplikácie Creative Cloud (verzia 5.9). Ak tak neurobíte, otvorte počítačovú aplikáciu Creative Cloud, prejdite do ponuky Pomocník a vyberte položku Skontrolovať aktualizácie. Po zobrazení výzvy vyberte možnosť Aktualizácia. Pomôže vám to aktualizovať počítačovú aplikáciu Creative Cloud na najnovšiu dostupnú verziu. Ak sa s týmto problémom stretávate aj po aktualizácii, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
 • Ak používate virtuálny desktop, skontrolujte nastavenie svojho VDI prostredia. Inak postupujte podľa ďalších krokov.

Odstráňte certifikáty spúšťané s Adobe User a Adobe App:

214

Aplikácia sa nemôže pripojiť na Adobe servery a overiť používateľa.

ALEBO

Aplikácia beží dlhú dobu.

 • Odhláste sa a prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo sa prihláste pod iným účtom.
 • Alebo:

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

215

Aplikácia nemôže uložiť vaše licenčné informácie na váš počítač.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

216

Na vašom počítači je nainštalovaný neplatný balík aplikácie.

 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo aplikáciu odinštalujte a znova nainštalujte.

217

Existuje problém s pripojením na Adobe servery.

 • Reštartujte aplikáciu.

219

Aplikácia nemôže uložiť údaje do Keychain alebo Credential Manager.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

Chyba

Opis

Ako riešiť chyby

220

Aplikácia beží na vašom počítači dlhú dobu a relácia aplikácie vypršala.

Alebo

Odhlásili ste sa z tohto počítača diaľkovo z aktivačného dialógového okna.

 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo počkajte 5 - 10 minút na nabehnutie aplikácie.

221

Existuje nesúlad používateľa na tomto počítači.

 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo ak používate virtuálny desktop, skontrolujte nastavenie svojho VDI prostredia.

222

Zdá sa, že je chyba na Adobe serveroch.

 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo preinštalujte aplikáciu.

223

Zdá sa, že je chyba na Adobe serveroch.

 • Reštartujte aplikáciu.

224

Povolenia Keychain alebo Credential Manager sú neplatné.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

225 

Povolenia Keychain alebo Credential Manager sú neplatné.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

226

Povolenia Keychain alebo Credential Manager sú neplatné.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

227

Aplikácia nemôže uložiť, prečítať alebo odstrániť používateľské alebo licenčné údaje z Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

229

Aplikácia narazila na chybu pri pokuse o zachytenie údajov týkajúcich sa vášho účtu.

 • Odhláste sa a prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo sa prihláste pomocou desktop aplikácie Creative Cloud.
 • Alebo sa prihláste pod iným účtom.

Chyba

Opis

Ako riešiť chyby

230 

Aplikácia sa nemôže pripojiť na Adobe servery.

 • Odhláste sa a prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo sa prihláste pod iným účtom.
 • Alebo reštartujte svoj počítač.

232

Aplikácia sa nemôže pripojiť na Adobe Account Management servery.

233

Aplikácia sa nemôže pripojiť na Adobe servery.

 • Odhláste sa a prihláste späť do aplikácie.
 • Prihláste sa pod iným účtom.

236

Aplikácia nemôže pochopiť odpoveď od servera.

237

Údaje aplikácie na počítači sú poškodené.

238

Aplikácia nemôže uložiť, prečítať alebo odstrániť používateľské alebo licenčné údaje z Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

239

Aplikácia nemôže uložiť, prečítať alebo odstrániť používateľské alebo licenčné údaje z Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

Chyba

Opis

Ako riešiť chyby

240  

Aplikácia nemôže uložiť používateľské alebo licenčné údaje do Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

241

Aplikácia nemôže odstrániť používateľské alebo licenčné údaje z Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

243

Bol problém s uložením údajov na váš počítač.

 • Reštartujte aplikáciu.
 • Alebo reštartujte svoj počítač.

244

Bol problém s uložením údajov na váš počítač.

 • Odhláste sa a prihláste späť do aplikácie.
 • Alebo preinštalujte aplikáciu.
 • Alebo reštartujte svoj počítač.

245 

Adobe certifikáty na počítači sú poškodené.

Odstráňte certifikáty spúšťané s Adobe Intermediate CA and Adobe Content:

246

Aplikácia nemôže uložiť, prečítať alebo odstrániť používateľské alebo licenčné údaje z Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

247

Objavuje sa, keď je neplatný stiahnutý inštalátor.

 • Preinštalujte aplikáciu.

248

Aplikácia nemôže uložiť, prečítať alebo odstrániť používateľské alebo licenčné údaje z Keychain Access alebo Credential Manager.

Ak používate macOS počítač:

Ak používate Windows počítač:

Chyba

Opis

Ako riešiť chyby

251

Aplikácia zistila problém so systémovým časom počítača.

 • Skontrolujte, či systémový čas na vašom počítači zobrazuje správny čas a má nastavené správne časové pásmo. Viac nájdete v tomto dokumente.
 • Alebo sa pripojte k Internetu a spustite aplikáciu.

Chyby identity

Chyba

Opis

Ako riešiť chyby

301

Boli ste odhlásení z aplikácie a zobrazuje sa prihlasovacia obrazovka.

 • Prihláste sa do aplikácie.

302

Zdá sa, že je problém s konfiguráciou Adobe serverov.

303

Zdá sa, že je problém s konfiguráciou Adobe serverov.

304

Zdá sa, že je problém s konfiguráciou Adobe serverov.

306

Objavuje sa kvôli problému s konfiguráciou servera.

307

Zdá sa, že je problém s konfiguráciou Adobe serverov.

308

Od Adobe serverov bola prijatá chyba.

Chyba

Opis

Ako riešiť chyby

312

Objavuje sa, keď Verification Status e-mailu nevyhovuje požadovanej politike. 

 • Choďte na adobe.com, prihláste sa a potom choďte do Spravovať účet.
 • Alebo sa odhláste a prihláste späť do adobe.com.

313

Existuje problém s vašim používateľským účtom.

 • Choďte na adobe.com, prihláste sa a potom choďte do Spravovať účet.

314

Objavuje sa, keď váš IT administrátor označil váš účet. Môže to byť kvôli tomu, že publikovaný obsah bol čitateľmi nahlásený ako nevhodný.

315               

Existuje problém s predplatným.

Napríklad chyba platby.

 • Choďte na adobe.com, prihláste sa a potom choďte do Spravovať účet.

316

Služba je nedostupná s predplatnými prilinkovanými k účtu.

 • Choďte na adobe.com, prihláste sa a potom choďte do Spravovať účet.

318

Vaše heslo bolo zmenené.

319

Je potrebné aktualizovať e-mailovú adresu vo vašom účte.

 • Choďte na adobe.com, prihláste sa a potom choďte do Spravovať účet.

Chyba

Opis

Ako riešiť chyby

320

Čaká sa na overenie vášho veku. 

 • Choďte na adobe.com, prihláste sa a potom choďte do Spravovať účet.

321          

Existuje chyba konfigurácie serverov Adobe.

322

Aplikácia sa nemôže pripojiť na Adobe servery.

Chyby pri spustení serveru

Chyba

Opis

Ako riešiť chyby

1010

Existuje chyba konfigurácie serverov Adobe.

Logo Adobe

Prihláste sa do svojho účtu