Prečo sa aplikácie Adobe snažia pristupovať k mojim Kontaktom alebo Kalendáru?

Zistite, čo robiť, keď dostanete výzvu na svojom macOS o tom, že aplikácia Adobe sa pokúša o prístup k vašim súkromným údajom.

Prehľad

V systéme macOS Mojave 10.14 a novšom vám Apple poskytuje upozornenie, keď softvér tretej strany požaduje prístup k vašim priečinkom alebo obsahu obsahujúcemu vaše súkromné údaje.

Problém

Ochrana súkromia spoločnosti Apple sa vzťahuje na priečinky, ktoré obsahujú vaše kalendáre, kontakty, fotografie, poštu a správy. Keď sa pokúšate o zobrazenie alebo sa presúvate cez tieto priečinky, môžete dostať upozornenie, že aplikácia Adobe „žiada o prístup k vašim kontaktom“, podobné nasledujúcemu:

Aplikácie Adobe nevyžadujú prístup k vášmu kalendáru, kontaktom alebo polohe, ale neúmyselne môžete spôsobiť, že sa tieto aplikácie pokúsia o prístup k týmto položkám. Môže sa to stať vtedy, keď sa pohybujete v rámci priečinku vašej používateľskej knižnice prostredníctvom dialógu Otvoriť alebo Uložiť.

Tieto dialógy preskúmavajú všetky súbory a priečinky vo vašom používateľskom priečinku knižnice. To znamená, že akákoľvek aplikácia, ktorá potrebuje prístup do ktoréhokoľvek priečinku v /Users/<username>/Library môže vyvolať takéto žiadosti. 

Riešenie

Ak sa s touto žiadosťou stretnete, jednoducho vyberte Nepovoliť. Nebude to mať žiadny vplyv na fungovanie vašich Adobe aplikácií. Tieto výzvy by sa pre jednu aplikáciu mali objaviť iba raz (pre každú kategóriu bezpečnosti). Ak si aktualizujete vašu Adobe aplikáciu na novú verziu, systém macOS si zapamätá vaše dávnejšie voľby a nebude vás opäť vyzývať.

Poznámka:

Používateľský priečinok knižnice /Users/<username>/Library je predvolenými nastaveniami systému macOS skrytý. Neodporúčame pravidelne pristupovať alebo používať tento priečinok na ukladanie dokumentov aplikácie.

Čo sa stane, ak povolím aplikácii Adobe prístup k môjmu kalendáru, kontaktom alebo polohe?

Ak povolíte aplikáciám Adobe prístup k týmto súborom v priečinkoch, povoľujete aplikáciám prechádzať priečinky, ktoré obsahujú tieto položky. A budete môcť používať súbory v týchto priečinkoch. 

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?