Podporované prehliadače

Adobe aplikácie používajú váš prehliadač na zobrazovanie určitých častí a dialógových okien. Väčšina moderných prehliadačov postačuje. Ak vidíte nekonzistentné výsledky, alebo neočakávané správanie sa, aktualizujte na jeden z nasledujúcich moderných prehliadačov:

  • Google Chrome (49 alebo novší)
  • Apple Safari (7 alebo novší)
  • Firefox (4 alebo novší)
  • *Internet Explorer 11

Na skontrolovanie, ktorý prehliadač máte, alebo na stiahnutie iného, si pozrite https://whatbrowser.org/

Povoliť Javascript

Určité funkcionality si vyžadujú, aby vo vašom prehliadači bol povolený Javascript. Ako povoliť JavaScript si pozrite na stránke https://www.enable-javascript.com

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online