Nájdite riešenie pre daný kód chyby

Rýchlo nájdite konkrétny kód chyby alebo chybové hlásenie:  vyhľadajte danú chybu v tomto dokumente pomocou funkcie Hľadať webového prehliadača. Stlačte tlačidlá Cmd + F (Mac OS) alebo Ctrl + F (Windows).

Kód chyby Opis Riešenie
1, P1 Nepodarilo nainštalovať alebo aktualizovať základné súčasti. Prevezmite si najnovšiu verziu inštalátora a skúste to znova.
2, P2 Nepodarilo nainštalovať alebo aktualizovať základné súčasti. Prevezmite si najnovšiu verziu inštalátora a skúste to znova.
21, P21 Nie sú splnené systémové požiadavky. Inovujte systém tak, aby spĺňal minimálne systémové požiadavky potrebné na inštaláciu aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Systémové požiadavky.
23, P23 Nedostatok miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste to znova.
41, P41 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
42, P42 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
43, P43 Nepodarilo sa skopírovať kritický súbor alebo adresár. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
44, P44 Nepodarilo sa vytvoriť kritický súbor alebo adresár. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
45, P45 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
46, P46 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
47, P47 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
48, P48 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
49, P49 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
50, P50 Nepodarilo nainštalovať základné súčasti. Prevezmite si najnovšiu verziu inštalátora a skúste to znova.
81, P81 Už je spustená iná inštancia inštalátora. Počkajte, kým sa táto inštancia skončí, a skúste to znova.
82, P82 Je spustený nástroj Adobe Application Manager. Počkajte, kým sa nástroj Adobe Application Manager ukončí, a skúste to znova.
86. P86 Už je spustená iná inštancia inštalátora. Inštalátor skončite a skúste to znova.
87, P87 Už je spustená iná inštancia inštalátora. Počkajte, kým sa táto inštancia skončí, a skúste to znova.
101, C101 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknite na položku Skúsiť znova, čím aplikáciu znova stiahnete a nainštalujete.
102, C102 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknite na položku Skúsiť znova, čím aplikáciu znova stiahnete a nainštalujete.
103, C103 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknite na položku Skúsiť znova, čím aplikáciu znova stiahnete a nainštalujete.
105, C105 Produkt sa nepodarilo nainštalovať alebo odinštalovať.
Kliknite na položku Skúsiť znova, čím ho opäť nainštalujete alebo odinštalujete. Ďalšie informácie nájdete v časti Aplikácie Adobe nie je možné nainštalovať | Chyba č. 105.
106, C106 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
107, C107 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
108, C108 Už je spustená iná inštancia inštalátora. Počkajte, kým sa táto inštancia skončí, a skúste to znova.
109, C109 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
110, C110 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknite na položku Skúsiť znova, čím aplikáciu znova stiahnete a nainštalujete.
113, C113
Nepodarilo sa pripojiť k serverom Adobe.
Skontrolujte internetové pripojenie a nastavenia brány firewall a potom to skúste znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Pokročilé riešenie problémov s pripojením.
114, C114 Súbory sa nepodarilo extrahovať.
Kliknutím na položku Skúsiť znova ich opäť prevezmite a nainštalujte.
115, C115 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
116, C116 Prevzatý súbor je poškodený. Skúste vo svojom systéme vypnúť antivírusový softvér.
117, C117 Problémy s pripojením k sieti alebo stabilitou. Ďalšie informácie nájdete v časti Počas preberania sa vyskytla závažná chyba č. 117.
119, C119 Server neodpovedá. Skontrolujte internetové pripojenie a nastavenia brány firewall a potom to skúste znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Pokročilé riešenie problémov s pripojením.
120, C120 Nedostatok miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste to znova.
121, C121 Chyba pri zapisovaní do dočasného umiestnenia súboru. Opravte povolenia k dočasnému umiestneniu.
122, C122 Nepodarilo sa pripojiť k serverom Adobe. Skontrolujte internetové pripojenie a nastavenia brány firewall a potom to skúste znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Pokročilé riešenie problémov s pripojením.
123, C123 Nesprávne povolenie pre dočasný priečinok /tmp.
Pozri časť Inštalácia zlyhala | Kód ukončenia č. 123.
124, C124 Nepodarilo sa pripojiť k serverom Adobe.
Skontrolujte internetové pripojenie a nastavenia brány firewall a potom to skúste znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Pokročilé riešenie problémov s pripojením.
125, C125 Nepodarilo sa pripojiť k serverom Adobe.

Skontrolujte internetové pripojenie a nastavenia brány firewall a potom to skúste znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Pokročilé riešenie problémov s pripojením.
126, C126 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
127, C127 Súbory sa nedajú extrahovať.

Postupujte takto:

  • Skontrolujte povolenie k priečinku adobetemp s nasledujúcimi umiestneneniami: [Win] <system drive>/adobetemp alebo [macOS] <system drive>\adobetemp.
  • Vypnite v systéme antivírusový softvér.
128, C128 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknite na položku Skúsiť znova, čím ho znova prevezmete a nainštalujete.
130, C130 Produkt sa nedá nainštalovať.
Produkt, ktorý sa snažíte nainštalovať, odinštalujte pomocou nástroja Adobe Cleaner Tool a potom ho skúste nainštalovať znova.
132, C132 Produkt sa nepodarilo nainštalovať do koreňového adresára.
V preferenciách vyberte iné miesto inštalácie a skúste to znova.
133, C133 Nedostatok miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste to znova.
135, C135 Produkt sa nepodarilo odinštalovať. Odinštalujte ho kliknutím na tlačidlo Skúsiť znova.
136, C136

Produkt sa nepodarilo nainštalovať.

Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
137, C137 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
138, C138 Systém nemá dostatočnú pamäť.
Systém reštartujte a skúste inštaláciu znova.
139, C139 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
140, C140 Produkt sa nedá nainštalovať do zvoleného umiestnenia kvôli problémom s povolením. V preferenciách vyberte iné umiestnenie inštalácie a skúste to znova.
141, C141 Produkt sa nepodarilo nainštalovať.
Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
142, C142 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
143, C143 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
144, C144 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
145, C145 Súbor už v inštalačnej ceste existuje.  Súbor premenujte alebo odstráňte a potom to skúste znova. Informácie o súbore nájdete v časti Ďalšie informácie.
146, C146 Súbor sa nedá presunúť. Ďalšie informácie nájdete v časti Kód chyby pri inštalácii aplikácií Adobe.
147, C147 Súbor sa nepodarilo skopírovať. Skontrolujte povolenia a potom to skúste znova.  Informácie o ceste nájdete v časti Ďalšie informácie.
149, C149 Adresár sa nepodarilo odstrániť. Adresár premenujte alebo odstráňte a skúste to znova. Informácie o adresári nájdete v časti Ďalšie informácie.
150, C150 Súbor sa nepodarilo odstrániť. Súbor premenujte alebo odstráňte a skúste to znova.  Informácie o súbore nájdete v časti Ďalšie informácie.
151, C151 Symbolické prepojenie sa nepodarilo vytvoriť. Kliknutím na tlačidlo Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
152, C152 Symbolické prepojenie sa nepodarilo odstrániť. Skontrolujte povolenia a skúste to znova.  Informácie o súbore nájdete v časti Ďalšie informácie.
153, C153 Nepodarilo sa získať povolenia k súboru alebo priečinku v systéme macOS. Skontrolujte povolenia a skúste to znova.  Informácie o súbore alebo priečinku nájdete v časti Ďalšie informácie.
156, C156 Symbolické prepojenie sa nepodarilo vytvoriť. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
157, C157 Symbolické prepojenie sa nepodarilo odstrániť. Skontrolujte povolenia a skúste to znova. Informácie o súbore nájdete v časti Ďalšie informácie.
160, C160 Nepodarilo sa vytvoriť kľúč databázy Registry. Skontrolujte povolenia a skúste to znova.  Informácie o kľúči databázy Registry nájdete v časti Ďalšie informácie.
171, C171 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
176, C176 Na sieťový disk nie je možné inštalovať. V preferenciách vyberte iné umiestnenie inštalácie a skúste to znova.
177, C177 Zvolená inštalačná cesta je príliš dlhá. V preferenciách vyberte iné umiestnenie inštalácie a skúste to znova.
178, C178 Inštalačná cesta obsahuje neplatné znaky. V preferenciách vyberte iné umiestnenie inštalácie a skúste to znova.
179, C179 Inštalačná cesta je zrejme neplatná.  V preferenciách vyberte iné umiestnenie inštalácie a skúste to znova.
180, C180 Jazyk inštalácie je zrejme neplatný. Vyberte iný jazyk inštalácie a spustite inštaláciu znova.
181, C181 Inštalačná cesta je zrejme neplatná. V preferenciách vyberte iné umiestnenie inštalácie a skúste to znova.
182, C182 Vytvorený balík neobsahuje balík na inštaláciu. Vytvorte balík znova a potom opäť spustite inštaláciu.
183, C183 Produkt sa nedá nainštalovať.
Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
184, C184 Súbor bol zamknutý iným procesom.
Reštartujte systém a skúste inštaláciu znova.
188, C188 Verzia základných komponentov nainštalovaných v systéme nie je kompatibilná s aktuálnym inštalátorom. Prevezmite si najnovšiu verziu inštalátora a skúste to znova.
189, C189 Nedostatok miesta na disku.
Uvoľnite miesto a skúste to znova.
190, C190 Nie sú splnené systémové požiadavky. Inovujte systém tak, aby spĺňal minimálne systémové požiadavky potrebné na inštaláciu aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Systémové požiadavky.
191, C191 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
192, C192 Už je nainštalovaná novšia verzia tohto produktu. Odinštalujte verziu nainštalovanú v systéme a skúste to znova.
193, C193 Inštalácia nemôže pokračovať. 64-bitovú verziu aplikácie nie je možné nainštalovať v 32-bitovom zariadení.
194, C194 Inštalácia nemôže pokračovať, pretože do systému je prihlásených viacero používateľov. Odhláste týchto používateľov zo systému a skúste to znova.
195, C195 Nie sú splnené systémové požiadavky.
Inovujte systém tak, aby spĺňal minimálne systémové požiadavky potrebné na inštaláciu aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Systémové požiadavky.
196, C196 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
201, P201 Vyskytol sa problém s procesom preberania. Ďalšie informácie nájdete v časti Problémy so sieťou a pripojením.
205, P205 S prevzatým súborom sa vyskytol problém.
Ďalšie informácie nájdete v časti Problémy so sieťou a pripojením.
206, P206 Nie je k dispozícii sieťové pripojenie alebo sa nedá pripojiť k serveru. Ďalšie informácie nájdete v časti Problémy so sieťou a pripojením.
207, P207 Server neodpovedá. Ďalšie informácie nájdete v časti Problémy so sieťou a pripojením.
208, P208 Vyskytol sa problém s preberaním kvôli obmedzenému priestoru na disku. Uvoľnite miesto a skúste to znova.
209, P209 Na prevzatie súboru do tohto systému nemáte povolenie. Skontrolujte povolenia a skúste to znova.
301, C301 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
303, C303 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
304, C304 Táto inštalácia už nefunguje. Prevezmite najnovšiu verziu inštalátora a skúste to znova.
404, C404 Chýba požadovaná súčasť operačného systému. Ďalšie informácie nájdete v časti Chyba: Chýba api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll.

Vyhľadajte kód chyby

Vyhľadajte kód chyby v chybovom hlásení alebo v denníkoch inštalátora.

Odkaz na ďalšie informácie v chybovom hlásení

Keď v chybovom hlásení kliknete na odkaz Ďalšie informácie, zobrazí sa vám kód chyby, ktorý aplikácia používa na identifikáciu problému. Môžu sa zobraziť aj ďalšie dôležité informácie ako cesta k problémovému súboru alebo hodnota databázy Registry.

Ďalšie informácie
Príklad podrobností, ktoré poskytuje odkaz na ďalšie informácie.

Denníky inštalátora

Vyhľadajte súbor Install.log v týchto umiestneniach:

  • Windows 7, 8, a 10 (64-bitový): C:\Programy (x86)\Zdieľané súbory\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8, a 10 (32-bitový): C:\Programy (x86)\Zdieľané súbory\Adobe\Installers
  • Mac OS/Knižnica/logs/Adobe/Installers/

Nedarí sa vám nájsť kód chyby?

Informácie o ďalších kódoch chýb pri inštalácii nájdete v časti Kódy chýb a chybové hlásenia pri inštalácii.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online