Nájdite riešenie pre daný kód chyby

Rýchlo nájdite konkrétny kód chyby alebo chybové hlásenie:  vyhľadajte danú chybu v tomto dokumente pomocou funkcie Hľadať webového prehliadača. Stlačte tlačidlá Cmd + F (Mac OS) alebo Ctrl + F (Windows).

Kód chyby Opis Riešenie
1 Nepodarilo nainštalovať alebo aktualizovať základné súčasti. Prevezmite si najnovšiu verziu inštalátora a skúste to znova.
2 Nepodarilo nainštalovať alebo aktualizovať základné súčasti. Prevezmite si najnovšiu verziu inštalátora a skúste to znova.
21 Nie sú splnené systémové požiadavky. Inovujte systém tak, aby spĺňal minimálne systémové požiadavky potrebné na inštaláciu aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Systémové požiadavky.
23 Nedostatok miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste to znova.
41 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
42 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
43 Nepodarilo sa skopírovať kritický súbor alebo adresár. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
44 Nepodarilo sa vytvoriť kritický súbor alebo adresár. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
45 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
46 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
47 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
48 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
49 Nepodarilo sa získať prístup ku kritickému súboru alebo adresáru. Kliknite na položku Skúsiť znova a aplikáciu znova nainštalujte.
50 Nepodarilo nainštalovať základné súčasti. Prevezmite si najnovšiu verziu inštalátora a skúste to znova.
81 Už je spustená iná inštancia inštalátora. Počkajte, kým sa táto inštancia skončí, a skúste to znova.
82 Je spustený nástroj Adobe Application Manager. Počkajte, kým sa nástroj Adobe Application Manager ukončí, a skúste to znova.
86 Už je spustená iná inštancia inštalátora. Inštalátor skončite a skúste to znova.
87 Už je spustená iná inštancia inštalátora. Počkajte, kým sa táto inštancia skončí, a skúste to znova.
101 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknite na položku Skúsiť znova, čím aplikáciu znova stiahnete a nainštalujete.
102 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknite na položku Skúsiť znova, čím aplikáciu znova stiahnete a nainštalujete.
103 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknite na položku Skúsiť znova, čím aplikáciu znova stiahnete a nainštalujete.
105 Produkt sa nepodarilo nainštalovať alebo odinštalovať.
Kliknite na položku Skúsiť znova, čím ho opäť nainštalujete alebo odinštalujete. Ďalšie informácie nájdete v časti Aplikácie Adobe nie je možné nainštalovať | Chyba č. 105.
106 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
107 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
108 Už je spustená iná inštancia inštalátora. Počkajte, kým sa táto inštancia skončí, a skúste to znova.
109 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
110 Produkt sa nedá nainštalovať. Kliknite na položku Skúsiť znova, čím aplikáciu znova stiahnete a nainštalujete.
113
Nepodarilo sa pripojiť k serverom Adobe.
Skontrolujte internetové pripojenie a nastavenia brány firewall a potom to skúste znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Pokročilé riešenie problémov s pripojením.
114 Súbory sa nepodarilo extrahovať.
Kliknutím na položku Skúsiť znova ich opäť prevezmite a nainštalujte.
115 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
116 Prevzatý súbor je poškodený. Skúste vo svojom systéme vypnúť antivírusový softvér.
117 Problémy s pripojením k sieti alebo stabilitou. Ďalšie informácie nájdete v časti Počas preberania sa vyskytla závažná chyba č. 117.
119 Server neodpovedá. Skontrolujte internetové pripojenie a nastavenia brány firewall a potom to skúste znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Pokročilé riešenie problémov s pripojením.
120 Nedostatok miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste to znova.
121 Chyba pri zapisovaní do dočasného umiestnenia súboru. Opravte povolenia k dočasnému umiestneniu.
122 Nepodarilo sa pripojiť k serverom Adobe. Skontrolujte internetové pripojenie a nastavenia brány firewall a potom to skúste znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Pokročilé riešenie problémov s pripojením.
123 Nesprávne povolenie pre dočasný priečinok/tmpfolder
Pozri časť Inštalácia zlyhala | Kód ukončenia 123.
124 Nepodarilo sa pripojiť k serverom Adobe.
Skontrolujte internetové pripojenie a nastavenia brány firewall a potom to skúste znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Pokročilé riešenie problémov s pripojením.
125 Nepodarilo sa pripojiť k serverom Adobe.

Skontrolujte internetové pripojenie a nastavenia brány firewall a potom to skúste znova. Ďalšie informácie nájdete v časti Pokročilé riešenie problémov s pripojením.
126 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
127 Súbory sa nedajú extrahovať.

Postupujte takto:

  • Skontrolujte povolenie k priečinku adobetemp s nasledujúcimi umiestneneniami: [Win] <system drive>/adobetemp alebo [macOS] <system drive>\adobetemp.
  • Vypnite v systéme antivírusový softvér.
128 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknite na položku Skúsiť znova, čím ho znova prevezmete a nainštalujete.
130 Produkt sa nedá nainštalovať.
Produkt, ktorý sa snažíte nainštalovať, odinštalujte pomocou nástroja Adobe Cleaner Tool a potom ho skúste nainštalovať znova.
132 Produkt sa nepodarilo nainštalovať do koreňového adresára.
V preferenciách vyberte iné miesto inštalácie a skúste to znova.
133 Nedostatok miesta na disku. Uvoľnite miesto a skúste to znova.
135 Produkt sa nepodarilo odinštalovať. Odinštalujte ho kliknutím na tlačidlo Skúsiť znova.
136

Produkt sa nepodarilo nainštalovať.

Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
137 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
138 Systém nemá dostatočnú pamäť.
Systém reštartujte a skúste inštaláciu znova.
139 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
140 Produkt sa nedá nainštalovať do zvoleného umiestnenia kvôli problémom s povolením. V preferenciách vyberte iné umiestnenie inštalácie a skúste to znova.
141 Produkt sa nepodarilo nainštalovať.
Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
142 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
143 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
144 Prevzatý súbor je poškodený. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
145 Súbor už v inštalačnej ceste existuje.  Súbor premenujte alebo odstráňte a potom to skúste znova. Informácie o súbore nájdete v časti Ďalšie informácie.
146 Súbor sa nedá presunúť. Ďalšie informácie nájdete v časti Kód chyby pri inštalácii aplikácií Adobe.
147 Súbor sa nepodarilo skopírovať. Skontrolujte povolenia a potom to skúste znova.  Informácie o ceste nájdete v časti Ďalšie informácie.
149 Adresár sa nepodarilo odstrániť. Adresár premenujte alebo odstráňte a skúste to znova. Informácie o adresári nájdete v časti Ďalšie informácie.
150 Súbor sa nepodarilo odstrániť. Súbor premenujte alebo odstráňte a skúste to znova.  Informácie o súbore nájdete v časti Ďalšie informácie.
151 Symbolické prepojenie sa nepodarilo vytvoriť. Kliknutím na tlačidlo Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
152 Symbolické prepojenie sa nepodarilo odstrániť. Skontrolujte povolenia a skúste to znova.  Informácie o súbore nájdete v časti Ďalšie informácie.
153 Nepodarilo sa získať povolenia k súboru alebo priečinku v systéme macOS. Skontrolujte povolenia a skúste to znova.  Informácie o súbore alebo priečinku nájdete v časti Ďalšie informácie.
156 Symbolické prepojenie sa nepodarilo vytvoriť. Kliknutím na tlačidlo Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
157 Symbolické prepojenie sa nepodarilo odstrániť. Skontrolujte povolenia a skúste to znova. Informácie o súbore nájdete v časti Ďalšie informácie.
160 Nie je možné vytvoriť kľúč databázy Registry. Skontrolujte povolenia a skúste to znova.  Informácie o kľúči databázy Registry nájdete v časti Ďalšie informácie.
171 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
176 Na sieťový disk nie je možné inštalovať. V preferenciách vyberte iné umiestnenie inštalácie a skúste to znova.
177 Zvolená inštalačná cesta je príliš dlhá. V preferenciách vyberte iné umiestnenie inštalácie a skúste to znova.
178 Inštalačná cesta obsahuje neplatné znaky. V preferenciách vyberte iné umiestnenie inštalácie a skúste to znova.
179 Inštalačná cesta je zrejme neplatná.  V preferenciách vyberte iné umiestnenie inštalácie a skúste to znova.
180 Jazyk inštalácie je zrejme neplatný. Vyberte iný jazyk inštalácie a spustite inštaláciu znova.
181 Inštalačná cesta je zrejme neplatná. V preferenciách vyberte iné umiestnenie inštalácie a skúste to znova.
182 Vytvorený balík neobsahuje balík na inštaláciu. Vytvorte balík znova a potom opäť spustite inštaláciu.
183 Produkt sa nedá nainštalovať.

Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte. 

Ak chcete vyriešiť chyby pri inštalácii aplikácie Adobe XD v systéme Windows, prečítajte si článok Kód chyby 183 pri inštalácii Adobe XD v systéme Windows.

184 Súbor bol zamknutý iným procesom.
Reštartujte systém a skúste inštaláciu znova.
188 Verzia základných komponentov nainštalovaných v systéme nie je kompatibilná s aktuálnym inštalátorom. Prevezmite si najnovšiu verziu inštalátora a skúste to znova.
189 Nedostatok miesta na disku.
Uvoľnite miesto a skúste to znova.
190 Systémové požiadavky nie sú splnené. Inovujte systém tak, aby spĺňalminimálnesystémové požiadavky potrebné na inštaláciu aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Systémové požiadavky.
191 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť stiahnite a nainštalujte.Ďalšie informácie sa dozviete v článku Kód chyby 191 pri inštalácii aplikácií Creative Cloud | Windows
192 Už je nainštalovaná novšia verzia tohto produktu. Odinštalujte verziu nainštalovanú v systéme a skúste to znova.
193 Inštalácia nemôže pokračovať. Nie je možné nainštalovať64-bitovúverziu aplikácie v zariadení s 32-bitovým systémom.
194 Inštalácia nemôže pokračovať, pretože do systému je prihlásených viacero používateľov. Odhláste týchto používateľov zo systému a skúste to znova.
195 Systémové požiadavky nie sú splnené.
Inovujte systém tak, aby spĺňalminimálnesystémové požiadavky potrebné na inštaláciu aplikácie. Ďalšie informácie nájdete v časti Systémové požiadavky.
196 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
201 Vyskytol sa problém s procesom preberania. Ďalšie informácie nájdete v časti Problémy so sieťou a pripojením.
205 S prevzatým súborom sa vyskytol problém.
Ďalšie informácie nájdete v časti Problémy so sieťou a pripojením.
206 Nie je k dispozícii sieťové pripojenie alebo sa nedá pripojiť k serveru. Ďalšie informácie nájdete v časti Problémy so sieťou a pripojením.
207 Server neodpovedá. Ďalšie informácie nájdete v časti Problémy so sieťou a pripojením.
208 Vyskytol sa problém s preberaním kvôli obmedzenému priestoru na disku. Uvoľnite miesto a skúste to znova.
209 Na prevzatie súboru do tohto systému nemáte povolenie. Skontrolujte povolenia a skúste to znova.
301 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
303 Produkt sa nepodarilo nainštalovať. Kliknutím na položku Skúsiť znova ho opäť prevezmite a nainštalujte.
304 Táto inštalácia už nefunguje. Prevezmite najnovšiu verziu inštalátora a skúste to znova.
306 Produkt sa nepodarilo nainštalovať/aktualizovať Najnovšiu verziu inštalátora prevezmite pomocou priamych odkazov na prevzatie a skúste to znova.
404 Chýba požadovaná súčasť operačného systému. Prečítajte si článok Chyba:api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll chýba.
500 Balík nie je možné nainštalovať. Povoľte bránu firewall systému Windows. Kliknutím na položku Skúsiť znova aplikáciu opäť stiahnite a nainštalujte. 
501 Balík nebolo možné nainštalovať, pretože zdroje, ktoré upravuje, sa momentálne používajú. Zatvorte aplikácie uvedené v denníku chýb.Prečítajte si článok Kód chyby 501 pri inštalácii aplikácií Creative Cloud v systéme Windows.
502 Nedostatok miesta na disku. Uvoľnite miesto v predvolenej aplikácii systému Windows a skúste to znova.
503 Balík je už nainštalovaný.  Prečítajte si článok Kód chyby 503 pri inštalácii aplikácií Creative Cloud v systéme Windows.
504
  • Nasadenie balíkov je blokované zásadami ovládania aplikácií.
  • Nasadenie balíkov je blokované zásadou „Povoliť operácie nasadenia v špeciálnych profiloch“.

Nastavte zdieľané používateľské profily na nasadenie tohto balíka pre používateľov vašej siete. Ak chcete zistiť, ako nastaviť zdieľané používateľské profily v používateľských účtoch, prečítajte si článok Nasadenie zdieľaných používateľských profilov.V prípade potreby kontaktujte správcu systému.

Ak v systéme nie sú nakonfigurované žiadne zásady a táto chyba sa stále zobrazuje, možno ste sa prihlásili pod dočasným profilom. Odhláste sa a znova sa prihláste, a operáciu skúste znova.

505 Oprávnenia sa nepodarilo obmedziť.

1. Odinštalujte Beyondtrust Powerbroker.

2. Reštartujte svoje zariadenie.

3. Použite všetky aktualizácie systému.

4. Ak sa pri vzdialenom nasadení používa balík správcovskej konzoly (Admin Console), uistite sa, že balík je spustený v lokálnom systéme.

506 Zlyhanie zásady inštalácie. Prečítajte si článok Kód chyby 506 pri inštalácii aplikácií Creative Cloud v systéme Windows.

Vyhľadajte kód chyby

Vyhľadajte kód chyby v chybovom hlásení alebo v denníkoch inštalátora.

Odkaz na ďalšie informácie v chybovom hlásení

Keď v chybovom hlásení kliknete na odkaz Ďalšie informácie, zobrazí sa vám kód chyby, ktorý aplikácia používa na identifikáciu problému. Môžu sa zobraziť aj ďalšie dôležité informácie ako cesta k problémovému súboru alebo hodnota databázy Registry.

Ďalšie informácie
Príklad podrobností, ktoré poskytuje odkaz na ďalšie informácie.

Denníky inštalátora

Vyhľadajte súbor Install.log v týchto umiestneniach:

  • Windows 7, 8, a 10 (64-bitový): C:\Programy (x86)\Zdieľané súbory\Adobe\Installers
  • Windows 7, 8, a 10 (32-bitový): C:\Programy\Zdieľané súbory\Adobe\Installers
  • Mac OS/Knižnica/logs/Adobe/Installers/

Nedarí sa vám nájsť kód chyby?

Informácie o ďalších kódoch chýb pri inštalácii nájdete v časti Kódy chýb a chybové hlásenia pri inštalácii.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online