Prihláste sa, aby ste aktivovali svoje aplikácie Creative Cloud a pripojte ich k používateľskej licencii.

Prihlásenie prostredníctvom počítačovej aplikácie Creative Cloud

 1. Počítačovú aplikáciu Creative Cloud spustíte takto.

  • Systém Windows: Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
   • Dvakrát kliknite na ikonu Adobe Creative Cloud  na pracovnej ploche.
   • Kliknite na tlačidlo Štart > Adobe Creative Cloud.
   • Kliknite na ikonu Creative Cloud  na paneli úloh.
  • Systém macOS: Vykonajte ľubovoľný z nasledujúcich úkonov:
   • Vyberte položku Finder > Aplikácie > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.
   • Kliknite na ikonu Creative Cloud  na paneli ponuky.

  Poznámka:

  Ak počítačová aplikácia Creative Cloud nie je nainštalovaná vo vašom počítači, zistite, ako ju prevziať a nainštalovať.

 2. V prihlasovacom dialógovom okne zadajte svoje Adobe ID (zvyčajne je to váš e-mail) a heslo a potom kliknite na možnosť Prihlásiť sa.

  Creative-Cloud-app-sign-in-panel

  Po prihlásení sa automaticky aktivujú všetky nainštalované aplikácie Creative Cloud spojené s vaším Adobe ID.

Prihlásenie prostredníctvom akejkoľvek aplikácie Creative Cloud

 1. Váš počítač musí byť pripojený k internetu.

 2. Otvorte akúkoľvek aplikáciu Creative Cloud nainštalovanú v počítači.

 3. Vyberte možnosť Pomocník > Prihlásiť sa, potom kliknite na možnosť Prihlásiť sa teraz.
  (Ak je táto možnosť šedá alebo má nápis Odhlásiť sa (vaše Adobe ID), ste už prihlásený.)

 4. Zadajte svoje Adobe ID (zvyčajne je to váš e-mail) a heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

  Po prihlásení sa aktivujú aj všetky nainštalované aplikácie Creative Cloud spojené s vaším Adobe ID.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online