Find the solution for why the Business Catalyst extension doesn't work in Dreamweaver CC 2014.1.1.

Business Catalyst extension stops working

After applying the February patch (2014.1.1), the Business Catalyst extension stops working.

The Business Catalyst version that is installed before the 2014.1.1 release is not compatible with the updated Dreamweaver version.

Solution: Uninstall the extension and install the new version

Uninstall the Business Catalyst extension and install the latest version of the extension from the Adobe Add-ons page.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online