Previous versions of a rule are accessed from within the rule itself. When viewing the rule, click the box in the upper-right corner indicating the revision number and status of the revision. The drop-down shows all previous versions of the rule and the status. To revert a change, select the revision date and click 'select this revision' at the bottom of the page.

 

Screenshot 2016-01-29 12.39.24
Screenshot 2016-01-29 12.44.28

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online