Global mbox parameters can be added globally, at the tool level, or conditionally at the rule level in DTM. See content here for more details: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/dtm/target_global_params.html

Note: Rule level parameters override global parameters set at the tool level if they have the same name.

 

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online