Leveraging dynamic data within DTM is done by using Data Elements. For more information on Data Elements, reference the documentation here -
https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/sc/implement/t_data-element.html

 

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online