Leveraging dynamic data within DTM is done by using Data Elements. For more information on Data Elements, reference the documentation here - https://microsite.omniture.com/t2/help/en_US/dtm/#Data_Elements

 

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online