The Campaign field in the DTM UI for Query Param currently only accepts a single value and does not have a case sensitivity setting.

To add multiple parameters, you can set s.campaign in custom code section like this:

s.campaign=s.getQueryParam('cid,CID',':');

 

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online