There’s likely an issue with your DTM code installation. See the second section of content at this help link for instructions on testing the code installation - https://microsite.omniture.com/t2/help/en_US/dtm/#Add_header_and_footer_code

 

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online