DTM has some built-in object references to handle cookies. For more information, check out the documentation here: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/dtm/object_reference_cookies.html

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online