Rover is a legacy tool that is no longer available. The following tools are used for DTM testing:

Search Discover DTM Switch Plug-in

Documentation: https://marketing.adobe.com/resources/help/en_US/dtm/search_discovery_plugins.html

Plug-in Link:

Disruptive Advertising DTM Debugger

Documentation: https://www.disruptiveadvertising.com/analytics/introducing-the-adobe-dtm-debugger/

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online