Best practice is to set the tracking server in DTM even if automatic configuration is enabled. To set the tracking server in DTM, click the gear icon next to the Adobe Analytics Tool and expand the 'General' section.

More information on correctly identifying the tracking server here: https://marketing.adobe.com/resources/help/kb/en_US/analytics/kb/determining-data-center.html

 

 

image2014-10-27 17_20_25

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online