Správa profilov Adobe

Ak máte viacero plánov Adobe priradených k rovnakej e-mailovej adrese a aspoň jeden je firemný plán, Adobe vytvorí samostatné profily pre každý plán a každému profilu poskytne vyhradené úložisko.

Tip:

Zistite, ako vybrať vhodné kontá a profily pri prihlasovaní do firemného alebo školského konta: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/manage-adobe-profiles.html.

Pozrite si toto video a získajte viac informácií o Business ID, podnikovom úložisku a profiloch Adobe.

Poznámka: Video je momentálne k dispozícii iba v angličtine.

Ktorý profil si mám vybrať, firemný alebo osobný?

Na to, aby ste mohli bez námahy pracovať a organizovať obsah v rámci firmy a individuálnych plánov, si pri prihlásení budete môcť vybrať profil – firemný alebo osobný. Potom sa môžete pustiť do vytvárania a ukladania obsahu.Zlepšuje to spôsob, akým vy a vaše firmy ukladáte, spravujete a bezpečne spolupracujete na tvorivých projektoch.

Výber profilu pri prihlásení

Vyberte si vhodný firemný profil v týchto prípadoch:

 • Ak chcete získať prístup k firemnému plánu Adobe, ktorý vám poskytuje organizácia, napríklad Adobe Creative Cloud pre tímy alebo podniky, Adobe Acrobat pre tímy alebo podniky alebo Experience Cloud.
 • Ak chcete získať prístup k svojim zdrojom, ak máte individuálny a firemný plán a rozhodli ste sa presunúť svoje zdroje do firemného profilu.
 • Ako správca, ak sa potrebujete prihlásiť do konzoly Adobe Admin Console.

Vyberte si osobný profil v týchto prípadoch:

 • Získajte prístup k plánom Adobe pre jednotlivcov, ktoré ste si vy alebo vaša organizácia možno zakúpili. Napríklad plán Fotografia.
 • Ak chcete získať prístup k svojim zdrojom, ak máte viaceré firemné plány z rôznych organizácií.
 • Vaše zdroje môžu byť vo vašom osobnom profile, ak bolo vaše konto nedávno aktualizované na nový model úložiska Adobe a máte viacero firemných plánov.
 • Aby ste mali prístup k výhodám bezplatného členstva v službe Creative Cloud. Napríklad k písmam, ktoré nie sú dostupné v plánoch služby Document Cloud.
 • Na využitie prípadných existujúcich akciových kreditov, ktoré ste si zakúpili.
 • Na prístup k produktom ako Framemaker alebo Captivate, ktoré nie sú spravované cez konzolu Adobe Admin Console.
Poznámka:

Osobný profil nie je dostupný, ak používate školské alebo firemné konto (Enterprise ID alebo Federated ID).

Čo sú firemné a osobné profily?

Profily zlepšujú spôsob, akým vy a vaša firma ukladáte, spravujete a bezpečne spolupracujete na súboroch uložených v cloude. Keď sa prihlásite do svojho konta, v istých prípadoch sa vám môže zobraziť výzva na výber profilu (firemný alebo osobný), aby ste získali prístup k svojmu plánu, mohli pracovať na obsahu v cloude a spolupracovať s ostatnými.


Firemné profily

Ak dostanete firemný plán Adobe od organizácie, ako je napríklad firma, štátna organizácia alebo vzdelávacia inštitúcia, profil Adobe spojený s týmto plánom je firemný profil.

K obsahu uloženému vo firemných profiloch môže pristupovať alebo ho kontrolovať organizácia, ktorá firemný plán poskytuje. K obsahu máte prístup iba vy a váš správca plánu. Nie je prístupný ostatným členom vášho tímu, pokiaľ ho s nimi nezdieľate.

Príklady firemných plánov zahŕňajú Adobe Creative Cloud pre tímy alebo podniky, Adobe Acrobat pre tímy alebo podniky, Adobe Stock pre tímy a Adobe Experience Cloud.

 

Osobné profily

Ak si zakúpite plán Adobe pre jednotlivcov alebo sa zaregistrujete na bezplatné členstvo v službe Creative Cloud, váš profil Adobe je osobný. Máte výhradnú kontrolu nad všetkým obsahom v osobnom profile.

Príklady individuálnych plánov zahŕňajú plán Creative Cloud pre jednotlivcov, bezplatné členstvo v službe Creative Cloud alebo Acrobat Pro.

Poznámka:

K e-mailovej adrese je priradený iba jeden osobný profil

Poznámka:

Ak chcete zistiť, ktoré plány máte momentálne priradené k tej istej e-mailovej adrese, pozrite si konto Adobe na adrese account.adobe.com.

Kedy sa nastavujú profily?

Profily Adobe sa nastavia, keď máte viacero plánov Adobe (vrátane aspoň jedného firemného plánu) priradených k tej istej e-mailovej adrese. Ak sa vás týka jeden alebo viacero z nasledujúcich prípadov, nastaví sa viacero profilov:

 • Okrem individuálneho plánu máte aj firemný plán. V takom prípade sa nastavia dva profily – jeden firemnýjeden osobný.
 • Máte viacero firemných plánov poskytovaných rôznymi organizáciami. V takomto prípade sa pre každú organizáciu nastaví firemný profil spolu s osobným profilom.
 • Máte oprávnenia správcu pre viac ako jednu organizáciu v konzole Adobe Admin Console. Podrobné informácie nájdete v časti Aktualizácia prihlasovacieho prostredia pre správcov.
 • Vaša organizácia používa funkciu nazývanú Dôveryhodnosť adresárov. Zvyčajne k tomu dochádza, keď vznikne konglomerát, skupina alebo holdingová spoločnosť. V tomto prípade sa nastavia dva firemné profily – jeden pre hlavnú a jeden pre dôvernícku organizáciu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Úvod do profilov.

Poznámka:

V prípade plánu Creative Cloud pre tímy alebo Adobe Document Cloud pre tímy platí, že ak ste vlastníkom zmluvy a správcom daného konta, budete mať jeden osobný profil a jeden firemný profil. Pozrite sa, ako spravovať tímové konto.

Ako môžem prepínať profily?

Ak chcete prepnúť profil, odhláste sa a znova sa prihláste. Po zadaní prihlasovacích údajov sa zobrazí možnosť výberu profilu. Vyberte si požadovaný profil.

Odhlásenie z konta

Môžem si vybrať profil automaticky?

Keď sa prihlásite, Adobe filtruje zoznam profilov na tie najvhodnejšie. V prípade, že existuje iba jeden vhodný profil pre aplikáciu alebo službu, do ktorej sa pokúšate prihlásiť, vyberie sa automaticky.

Ak však máte osobný profil a jeden alebo viac firemných, použite nastavenie výberu Automatický profil , aby sa počas prihlasovania vylúčil váš osobný profil. Ak teda máte iba jeden firemný profil, pri prihlásení sa vám nezobrazí výzva na výber profilu.

Toto nastavenie je predvolene zapnuté pre používateľov s kombináciou osobných a firemných profilov. Pre ostatných používateľov je toto nastavenie predvolene vypnuté.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatický výber profilu, postupujte takto:

 1. Prihláste sa do konta Adobe pomocou e-mailu a hesla.

 2. Prejdite do ponuky Konto a zabezpečenie > Prihlásenie a zabezpečenie.

 3. Vypnite možnosť Automaticky vybrať môj profil.

  Výber predvoleného profilu

Ako môžem presúvať zdroje medzi profilmi?

Ak potrebujete presunúť obsah z jedného profilu do druhého, pozrite si časť Presun obsahu medzi profilmi.

Poznámka:

Na obsah uložený mimo cloudového úložiska Adobe – napríklad na pevnom disku, v sieťovom úložisku alebo inom cloudovom úložisku tretej strany – nemajú profily vplyv.

Čo ak s profilmi vôbec nechcem pracovať?

Adobe pre vás vytvára profily, ak sa vaša overovacia e-mailová adresa používa vo viacerých plánoch Adobe. Ak sa chcete uistiť, že sa vám nikdy nezobrazí výzva na výber profilu, je potrebné mať odlišnú e-mailovú adresu pre každú organizáciu, pre ktorú máte zaplatený nárok.

 Adobe

Získajte pomoc rýchlejšie a ľahšie

Nový užívateľ?