The default pageName has the value of AppName/AppVersion and can be overwritten via passing the &&pageName key through contextData.

Environment

Adobe Mobile SDK (iOS or Android)

Steps

To overwrite the pageName you must pass the &&pageName key in the contextData

iOS Sample code snippet

NSMutableDictionary *contextData = [NSMutableDictionary dictionary];
  [contextData setObject:@"MyCustomPageName" forKey:@"&&pageName"];
  [ADBMobile collectLifecycleDataWithAdditionalData:contextData];

Android Sample code snippet

HashMap contextData = new HashMap();
   contextData.put("MyCustomPageName", "&&pageName");
   Config.collectLifecycleData(this, contextData);

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online