Set Campaign Variable (Tracking Code) in Android Mobile App

Objective

Set Campaign Variable (Tracking Code) in Android Mobile App.

Environment

Adobe Mobile Services
Android

Steps

To set the campaign variable, set a context data key to "&&campaign", and set the value by using the syntax that is defined for the campaign variable:

cdata.put("&&campaign", "App Campaign");

For Example:

//create a context data dictionary
HashMap cdata = new HashMap<String, Object>();

// Note the special syntax for Campaign
cdata.put("&&campaign", "App Campaign");

// print the output
System.out.println("Campaign value");

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online