Prezeráte obsah pomocníka verzie:

The following sections give examples and/or templates of the main document used during the project lifecycle.

Costs Analysis

The following shows an example breakdown of a Costs Analysis:

Poznámka:

All figures are fictional.

chlImage_1

Status Reporting

The following shows an example Project Status Report:

Poznámka:

All figures are fictional.

chlImage_1

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online