Prezeráte obsah pomocníka verzie:

The reference architecture is given to provide a template solution for the AEM architecture. The reference architecture addresses problems commonly encountered for enterprise systems including scaling, reliability and security.

The following site metrics should be defined:

Classification Definition 
Number of Internet sites  
Number of intranet sites  
Number of code bases (e.g. if Internet and intranet differ)  
Number of individual pages  
Number of site visits / day  
Number of page views / day  
Volume (in GB) of data transfer / day  
Number of concurrent users (Closed User Group)  
Number of concurrent visitors (publish)  
Number of concurrent authors  
Number of registered authors  
Number of page activations / working day  
Number of page activations during deployment  

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online