Prezeráte obsah pomocníka verzie:

Various keyboard shortcuts are available throughout AEM. Some apply to the use of consoles, others to page editing.

Poznámka:

For the Shortcut * both Ctrl and Command keys work on macOS.

Poznámka:

Multi-select on a desktop device:

  • Windows: Ctrl+click on required components.
  • Mac: Cmd+click on required components.

Keyboard Shortcuts for Touch-Optimized UI

Location Shortcut * Description
Console - Column View
Right Arrow Navigate down into the structure of your website.
  Left Arrow
Navigate up the tree structure.
  Down Arrow Move down a list of pages at the same level.
  Up Arrow
Move up a list of pages at the same level.
  Shift-<Up Arrow>
Shift-<Down Arrow>
Select multiple items (at the same level).
  Esc Remove all selections.
Consoles / Invoke search

Various keyboard shortcuts are also available for desktop users when using the page editor of the touch-optimized UI:

Keyboard Shortcuts for Classic UI

Location Shortcut * Description
Console Shift-Double-Click
(on required page)
Open page in new window.
Note: this is operational if the User Properties are set to Single Window; if Multiple Windows then this is the default behavior.

Various keyboard shortcuts are also available for desktop users when using the page editor of the classic UI:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online