Prezeráte obsah pomocníka verzie:

  1. In administration console, click Settings > User Management > Users And Groups.

  2. Specify information to narrow the search and click Find. The results of the search are listed at the bottom of the page. You can sort the list by clicking any of the column headings. A maximum of 1000 results are returned.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online