Prezeráte obsah pomocníka verzie:

The following information is available about integrating AEM with other Adobe or third-party services:

Poznámka:

If you are using a custom proxy configuration together with your integration, you need to configure both HTTP Client proxy configurations as some functionalities of AEM are using the 3.x APIs and some others the 4.x APIs:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online