Prezeráte obsah pomocníka verzie:

See Integrate with Adobe Target for full details.