Prezeráte obsah pomocníka verzie:

The Components console allows you to browse through all components defined for your instance and view key information for each component.

Výstraha:

The Components Console is not available in the classic UI. See Components Console in the standard authoring documentation for details.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online