Prezeráte obsah pomocníka verzie:

Výstraha:

Although the Layout container component is available in the classic UI, its full functionality is only available and supported in the touch-enabled UI. Please see Responsive Layout in the standard authoring documentation for further details.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online