Prezeráte obsah pomocníka verzie:

The Author Environment and Tools section provides information about using Content Finder to find and use assets when editing pages. AEM Assets provides other methods for working with assets:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online