Prezeráte obsah pomocníka verzie:

Tagging allows content to be categorized and organized. Tags can be classified by a namespace and a taxonomy.

  • See Administering Tags for information about creating and managing tags, as well as to which content tags have been applied.
  • See Using Tags for information about tagging content.

The following information is available for developers :

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online