Prezeráte obsah pomocníka verzie:

Several procedures require you to stop or start the instance of WebSphere where you want to deploy AEM forms products. If you are unsure whether the application server has started, you can first view the status of WebSphere Application Server.

View the status of WebSphere Application Server

 1. From a command prompt, go to the [appserver root]/bin directory.

 2. Enter the following command, replacing server_name with the name of your WebSphere Application Server:

  • (Windows) serverStatus.bat server_name

  • (Linux, UNIX) ./serverStatus.sh server_name

Start WebSphere Application Server

 1. From a command prompt, go to the [appserver root]/bin directory.

 2. Enter the following command, replacing server_name with the name of your WebSphere Application Server:

  • (Windows) startServer.bat server_name

  • (Linux, UNIX) ./startServer.sh server_name

Stop WebSphere Application Server

 1. From a command prompt, go to the [appserver root]/bin directory.

 2. Enter the following command, replacing server_name with the name of your WebSphere Application Server:

  • (Windows) stopServer.bat server_name

  • (Linux, UNIX) ./stopServer.sh server_name

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online