Prezeráte obsah pomocníka verzie:

When you start your AEM Forms app, you first need to provide your login credentials and a AEM Forms server URL.

To start the app

  1. Tap the AEM Forms app icon on your mobile device.

  2. To log in to the app, enter a user name, password, and AEM Forms server URL.

    Poznámka:

    The Mobile app, caches all AEM Forms server URLs that you enter.

    • To display the list of server URLs, click the list arrow at the right corner of the Server URL text box.
    • You can the select a AEM Forms server URL to log in to via the app.

When you log in to the app, you are directed to the Home screen.

Poznámka:

In the offline mode, only the last logged in user can log in to the app.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online