Prezeráte obsah pomocníka verzie:

The AEM Community has generated a series of articles related to Marketing Cloud Integrations with AEM. 

Here is a listing of the available content:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online