Prezeráte obsah pomocníka verzie:

Poznámka:

If your code relies on these bundles, make sure you contact Adobe Support and ask for a compatibility package for the affected area.

When upgrading to AEM 6.3 the following bundles will be automatically uninstalled, depending from which AEM version the upgrade was performed:

AEM 6.1:

 • org.eclipse.equinox.region, version 1.1.0.v20120522-1841, Active
 • org.apache.sling.installer.factory.subsystems, version 1.0.0, Active
 • org.apache.aries.subsystem.core, version 1.2.0, Active
 • org.apache.aries.subsystem.api, version 1.1.0, Active
 • org.apache.felix.resolver, version 1.0.0, Active
 • org.osgi.service.subsystem.region.context.0, version 1.0.0, Active
 • com.adobe.cq.cq-creativecloud-cloudims, version 0.0.10, Active
 • com.adobe.cq.cq-creativecloud-commons, version 0.0.8, Active
 • com.adobe.cq.cq-creativecloud-filesync, version 0.0.12, Installed
 • com.adobe.cq.cq-creativecloud-storage, version 0.0.8, Installed
 • biz.aQute.bndlib, version 1.43.0, Active
 • com.day.cq.dam.commons.nekohtml, version 0.9.5, Active
 • com.day.cq.mcm.cq-mcm-silverpop-integration, version 1.2.2, Active

AEM 6.0:

 • org.apache.sling.discovery.impl, version 1.1.6, Active
 • com.adobe.granite.installer.patch, version 0.4.0, Active
 • biz.aQute.bndlib, version 1.43.0, Active
 • com.day.cq.cq-jobs-core, version 5.4.0, Active
 • com.day.cq.cq-opensocial, version 5.7.2, Active
 • com.day.cq.cq-pinauthhandler, version 1.1.2, Active
 • com.day.cq.dam.commons.nekohtml, version 0.9.5, Active
 • com.day.cq.mcm.cq-mcm-silverpop-integration, version 1.1.6, Active
 • com.day.cq.wcm.cq-wcm-mobile-phonegap-build-integration, version 5.7.18, Active

CQ 5.6.1:

 • biz.aQute.bndlib, version 1.43.0, Active
 • com.day.cq.cq-pinauthhandler, version 1.0.0, Active
 • com.day.cq.dam.commons.nekohtml, version 0.9.5, Active
 • com.day.crx.crxde-support, version 2.3.14, Installed
 • com.day.cq.mcm.cq-mcm-silverpop-integration, version 1.0.2, Active

CQ 5.6.0:

 • com.day.cq.cq-pinauthhandler, version 1.0.0, Active
 • com.day.cq.dam.commons.nekohtml, version 0.9.5, Active
 • com.day.crx.crxde-support, version 2.3.14, Installed

 

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online