Prezeráte obsah pomocníka verzie:

Adobe Campaign is a set of solutions that lets you personalize and deliver campaigns across all of your online and offline channels.

This documentation describes how to work with Adobe Campaign:

  • Adobe Campaign Classic 
  • Adobe Campaign Standard, which is the subscription-based solution. 

See the following:

You must previously have integrated AEM with Adobe Campaign.

In addition, if you want to customize your integrations, see the following topics:

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online