Issue

You are running AEM on an Amazon EC2 host and the actual server becomes unreachable.

Resolution

Kindly refer to Recover Your Instance, the EC2 instance can be set up to auto recover in such situations where the failure is due to the EC2 host.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online