Symptoms

If you get this error when running a consistency check / fix:

*ERROR* BundleDbPersistenceManager: failed to read bundle: d03ed4fd-e9e4-4bbd-aaa9-e11ff6445b85:
    java.io.IOException: d0/3e/d4fde9e44bbdaaa9e11ff6445b85/1.68.0:
      the specified resource does not exist (BundleDbPersistenceManager.java, line 1135)

Resolution

You can fix the above error to allow the consistency check to run by setting this parameter:

<param name="errorHandling" value="IGN_MISSING_BLOBS"/>

set this in the Persistence Manager settings, below the consistency check configuration.

<PersistenceManager class="com.day.crx.persistence.DerbyPersistenceManager">
  <param name="consistencyCheck" value="true"/>
  <param name="consistencyFix" value="true"/> 
  <param name="errorHandling" value="IGN_MISSING_BLOBS"/>
</PersistenceManager>

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online