Question

We are using sessions in our CQ5 application and we would like to reconfigure the Quickstart server's (aka CQSE or CQ Servlet Engine) default session timeout.

Answer, Resolution

The default session-timeout for the CQSE can be configured in the /crx-quickstart/server/etc/web.xml as follows:

<web-app>
<servlet>
<servlet-name>JSPServlet</servlet-name>
<servlet-class>org.apache.jasper.servlet.JspServlet</servlet-class>
<init-param>
<param-name>classpath</param-name>
<param-value>lib/common/servlet-api-2.4.jar;lib/common/jsp-api-2.0.jar</param-value>
</init-param>
</servlet>
<servlet-mapping>
<servlet-name>JSPServlet</servlet-name>
<url-pattern>*.jsp</url-pattern>
</servlet-mapping>

<session-config><session-timeout>1</session-timeout></session-config>

</web-app>

The value in the session-timeout element is in "minutes".

Applies to

CQ All Versions, CRX All Versions

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online