You cannot use the JMX console with an encrypted password. Only cleartext password is allowed; this restriction is due to the com.sun.jdmk.comm.AuthInfo class.
 
However, you can always restrict the access to this resource with ACL so that only administrators have access to it.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online