Problem, Question

How do I configure a custom error page from the dispatcher web server (not CQ)?

Resolution, Answer

Please refer to the documentation for your specific web server. This configuration is specific to the web server you are using with the dispatcher module.

Here is documentation for how to do this on 2 commonly used web servers: Apache Web Server:
2.2: http://httpd.apache.org/docs/2.2/custom-error.html
Microsoft IIS:
5.0: http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727138.aspx

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online