Environment

AEM 6.x

Steps

  1. Go to http://aem-host:port/system/console/configMgr

  2. Find the second occurrence of Apache HTTP Components Proxy Configuration with the + button to the right of it.

  3. Click the + button to create an instance of this configuration.

  4. Enter the proxy info and save.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online