To create an event handler that listens for changes to AEM Communities comments

Steps

The solution is to implement an OSGi event handler.  Here's a sample event handler implementation.

In your event handler you would listen for this event topic:
com/adobe/cq/social/comment

You could optionally filter for these event types using the Event Filters OSGi property (this is an optional property as you could use logic in your handleEvent method to do the same):

POST member creates a comment
ADD member replies to comment
UPDATE member's comment is edited
DELETE member's comment is deleted

Poznámka:

Documentation on the topic can be found here.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online