Question

How can I limit access To CQ Package Manager?

Answer, Resolution

This can be controlled using user/group page permissions under etc/Packages (i.e. /etc/packages node)

Applies to

CQ 5.x

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online