Issue

After you upload a movie to your media library and refresh the page in Communiqué 4.2, the movie downloads and plays automatically.

Solution

Install hot fix 15543.

Additional information

A bug in Communiqué 4.2 causes this issue.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online