Symptoms

The following error occurs while starting the dispatcher build 5234 on AIX :

Cannot load /usr/local/apache2/modules/dispatcher_apache2_5234_aix5.3.so into server: rtld: 0712-001 Symbol __divdi3 was referenced
from module /usr/local/apache2/modules/dispatcher_apache2_5234_aix5.3.so(), but a runtime definition
 of the symbol was not found.

Cause

This is a problem within the dispatcher.

Resolution

Use dispatcher build 5236 or later.

Applies to

Dispatcher for Apache 2 on AIX

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online