Symptoms

You are using Apache Http Web Server. The dispatcher is not using the URL already processed by mod rewrite. You have made sure that the line DispatcherUseProcessedURL is set to 1 in the Dispatcher configuration.

Resolution

In httpd.conf change

RewriteRule ^(.+)\.html(.*)$ $1.reg.%1.html$2

to

RewriteRule ^(.+)\.html(.*)$ $1.reg.%1.html$2 [PT]

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online