Issue

Does splitting the search index into smaller indexes improve performance?

Solution

Performance improves for read operations, as they're done concurrently. But write operations are serialzed, so the performance doesn't improve. To improve performance, try placing the search index in a RAM disk.

Licencia na používanie tohto diela sa poskytuje v súlade s podmienkami licencie Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Na príspevky v sociálnych sieťach Twitter™ a Facebook sa nevzťahujú podmienky licencií Creative Commons.

Právne upozornenia   |   Zásady ochrany osobných údajov online